Kimyasal Risk Durumuna Karşı İşverenin Yükümlülüğü

*/ ?>
Kimyasal Risk Durumuna Karşı İşverenin Yükümlülüğü

İşveren, kimyasal ürünlerle yapılan uygulamalarda çalışan kişilerin bu maddelere karşı mağdur olmasını önlemek, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise risk durumunu en aza indirmekle yükümlüdür. İş yeri sahibin çalışanların bu maddelerin ortaya çıkaracağı tehlikelerinden tam olarak korunabilmesi konusunda gerekli tüm önlemleri alması gerekmektedir. Risk değerlendirme işlemi İşveren, iş yeri içerisinde tehlikeli kimyasal ürün yer alıp almadığınız tespit etmek ve tehlikeli kimyasal madde olması durumunda, çalışanların sağlık ve güvenliği nedeni ile yapılması gerekmektedir.

Kimyasal maddelerle yapılacak olan çalışmalarda uygulanacak risk değerlendirmesinde alt tarafta yer alan hususlar özellikle dikkate alınması gerekir.

Zararları

 • Kimyasal maddelerin sağlık ve güvenlik konusunda oluşturduğu tehlike ve zararları.
 • İmalatçı, ya da satıcılardan sağlanacak malzeme bilgi formu.
 • Mağdur olma türü ve süresi.
 • Kullanılacak olan kimyasal maddelerin miktarı, kullanım şartları ve sıklığı.
 • Yönetmelikte verilecek olan mesleki maruziyet sınır aşamaları ve biyolojik sınır değerleri
 • Alınan veya alınması zorunlu olan önleyici tedbirlerin etkisi.
 • Daha önce yapılan sağlık gözetimlerinin sonuçları.
 • Birden fazla kimyasal madde kullanılacak olan işlerde maddelerin her biri ve birbirleri ile olabilecek etkileşimleri.

İşveren, tedarikçi y da diğer kaynaklardan ortaya çıkabilecek risk değerlendirmesi konusunda gerekli olabilecek ek bilgileri edinmektedir. Bu bilgiler, kullanıcılara kimyasal maddelerin yürürlük içerisinde mevzuatta bulunacak özel risk değerlendirmelerini de içermektedir. Tehlikeli kimyasal maddeleri içerebilecek faaliyetlere risk değerlendirilmesi gerçekleştirerek belirlenecek her türlü önlem alındıktan sonra başlanmaktadır.

Alınması Gereken Önlemler

Tehlikeli kimyasal maddeler konusunda yapılacak olan çalışmalarda çalışan kişilerin sağlık ve güvenliği konusunda ortaya çıkabilecek riskler alt tarafta yer alan önlemlerle ortadan kaldırılmakta ya da en az düzeye indirilmektedir.

 • İşyeri içerisinde uygun düzenleme ve iş organizasyonu yapılması gerekir.
 • Tehlikeli kimyasal ürünlerle yapılacak olan çalışmaların en az sayıda kişi ile yapılması gerekir.
 • Çalışan kişilerin maruz kalacakları madde düzeylerinin ve maruziyet durumlarının mümkün olan en az düzeyde bulunması sağlanır.
 • İşyeri içerisinde kullanılacak olan kimyasal madde miktarı en az düzeyde tutulması gerekir.
 • İşyeri binaları her zaman düzenli ve temiz tutulmalıdır.
 • Çalışan kesimin kişisel temizlikleri konusunda uygun ve yeterli şartlar sunulmalıdır.
 • Tehlikeli kimyasal ürünlerin, atık ve artıkların iş yeri içerisinde en uygun şekilde işlenmesi ve depolanması gerekir.

İkame yöntemleri uygulanarak, tehlikeli kimyasal ürünler yerine çalışanların sağlık ve güvenliği konusunda daha tehlikesiz ya da daha az tehlikeli olabilecek kimyasal madde kullanılır. Yapılan işin özelliği sebebi ile ikame yöntemi kullanılmaması durumunda, risk değerlendirilmesine göre ve öncelik sırasıyla alt tarafta bulunan tedbirlerin alınması gerekir.

 • Çalışan kişilerin sağlık ve güvenliği konusunda risk oluşturabilecek bakım onarım uygulamaları da dâhil olmak üzere uygun proses ve mühendislik sistemleri seçilmeli ve uygun makine, malzeme kullanılması gerekmektedir
 • Riski kaynaklarına göre uygun iş organizasyonu ile beraber yeterli havalandırma sistemi kurulması gerekir.

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar