İş Sağlığı Ve Güvenliği Nedir?

*/ ?>
İş Sağlığı Ve Güvenliği Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği çalışma ortamında, çalışma süreci sırasından oluşabilecek bütün kaza ve ölüm risklerini ortadan kaldırmayı planlarken çeşitli önlemler ve projelerle de işlerin sorunsuz bir şekilde, aksamadan devam etmesini sağlamaktır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği programı ile çalışanların korunması, üretim güvenliğini sağlanması amaçlanmıştır.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Almak Neden Önemlidir?

Ülkemizde yaşanan ve sayısı bir hayli fazla olan iş kazalarını azaltmak amacıyla son yıllarda iş güvenliği eğitimi ile ilgili mesleki bir eğitim almamış işçilerin tehlikeli işler kategorisindeki çalışma alanlarında çalışamayacağı yasalarla belirtilmiştir.

ILO nun istatistiklerine göre iş kazalarının %78 i işçilerin emniyetsiz davranışlarından dolayı meydana gelmektedir. Bundan kaynaklanarak yine araştırmalara göre iş kazalarının % 98 i ise insanların hataları sonucunda oluşmaktadır. Tabi ki insan hatalarından kaynaklanan %98 lik oran iş güvenliği eğitimleri ile kolaylıkla azaltılabilir.

Her Çalışanın İş Sağlığı Ve Güvenliği Sağlanmasını İsteme Hakkı Vardır

Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği olanağını istemesi hakkı 4857 sayılı iş yasasının 83 üncü maddesi ile sağlanmaktadır. Düzenleme bireyin kendi iş güvenliği ve sağlığını koruması yönünde de sorumluluk yüklemektedir.

İşçi güvenliğini ihlal edebilecek bir durumla karşılaşılası durumunda iş sağlığı ve güvenliği kuruluna başvurarak durumun tespit edilmesi isteminde bulunulabilir ayrıca gerekli tedbirlerin alınması konusunda istemini kaydettirebilir. Çalışma alanında sağlığını etkileyebilecek ya da vücut bütünlüğünü bozabilecek ve tehlikeye sokabilecek bir durum ile karşı karşıya kalan işçi iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alıncaya kadar geçmiş olan süre içerisinde çalışmama hakkına sahiptir. Bunun yanında çalışmadığı günlerdeki ücret, maaş ya da ikramiyesini işverenden talep etmekte özgürdür. Tüm bu ücret ve haklana sahip olma süreci iş güvenliği ve sağlığı tedbirleri alınma süresini kapsamaktadır. Çünkü işçinin çalışmadan geçireceği süre yasada tam olarak belirtilmemiştir. Ayrıca çalışan kişi iş yerinin bağlı olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili bölge müdürlüğüne giderek dilekçesinde çalıştığı iş yerinde iş güvenliği ve sağlığı koşullarına aykırı bir çalışma sürdürdüğünü belirten bir ibare ile başvurabilmektedir ve neticesinde bu durumun giderilmesi isteminde bulunulabilir.

Maalesef Türkiye’deki çalışanlar bu konuda yeterli bilgiye sahip değiller. Bu hakları işçilerin öğrenmesi ve kullanıyor olmaları iş kazalarının önüne büyük ölçüde geçecekler olması demektir.

İş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili verilen her eğitim, çalışma alanındaki kayıpların, tehlikelerin, ölümleri ve bir sürü başka aksaklıkların yaşanmasının önüne geçilecek en önemli etkendir.

İş kazalarında kullanılan koruyucu ekipmanlar da oldukça önemlidir. İşverenlerin üzerine düşen görev ise, iş sağlığı ve işçi güvenliğine yönelik tedbirler alarak hem bu şekilde kazaların ve istenmeye durumların önüne geçmeyi sağlamak hem de devletin uyguladığı cezalardan da muaf olmayı amaçlamak gerekmektedir.

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar