İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Yapılması Gerekenler

*/ ?>
İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Yapılması Gerekenler

Hayatın devamlılığı, tüketim için ihtiyaç duyulan şeylerin üretimi için çalışmak bir gerekliliktir. Birçok kişi hayatını devam ettirmek, ihtiyaçlarını gidermek, para kazanmak için çalışma hayatının içerisinde faaliyetlerine devam etmektedir. Çalışma hayatı içerisinde birbirinden farklı çalışma grupları ve iş alanları yer almaktadır. Çalışmalar esnasında çeşitli sebeplerden dolayı iş kazaları meydana gelmektedir. İhmalsizlik, dikkatsizlik gibi durumlardan ortaya çıkan iş kazalarının sayısı da azımsanmayacak kadar çoktur.

Kanun içerisinde yer alması ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği konusu hem çalışanlar hem de işveren tarafından önemli bir konu haline gelmiştir.

İş Kazalarının Oluşma Nedenleri

Her meslek, kendine göre belli riskler taşımaktadır. Birçok meslek hastalığı olduğu gibi iş gruplarına özgü iş kazaları da sıklıkla meydana gelebilmektedir. Bunların önlenmesi için önlem almak, çalışma koşullarını iyileştirmek büyük önem taşımaktadır. Kanun içerisinde yer almaya ve denetlemeye tabi tutulması ile iş sağlığı ve güvenliği amaçları zamanla iş kazalarını önleyici konuma gelmektedir.

Çok çeşitli sebeplerden dolayı iş kazalarının yaşanması mümkündür. Çalışma alanında çalışanların can güvenliğini ve mal güvenliğini sağlayacak önlemlerin alınmaması, deneyimsiz veya alanında eğitim almamış kişilerin çalıştırılması, dikkatsizlik, alınması gereken güvenlik önlemlerine karşı ihmalkar davranılması, çalışanların güvenliğini sağlayacak iş güvenlik malzemeleri ve kıyafetleri kullanılmaması başlıca iş kazalarının nedenlerini oluşturmaktadır.

İş Güvenliğinin Önemi

İş kazalarında mal kayıpları meydana gelebileceği gibi can kaybıyla sonuçlanacak iş kazaları da yaşanabilmektedir. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği önemi oldukça büyüktür. Bakanlık tarafından da son dönemlerde üzerinde durulan güvenlik alanında çalışmalar titizlikle yürütülmeye devam edilmektedir.

Belirli bölümlerden mezun kişiler alacakları özel eğitimle iş sağlığı ve güvenliği uzmanı sertifikası almaya hak kazanmaktadır. Kendi arasında gruplanarak verilen sertifikalara uygun olarak iş güvenliği uzmanları denetlemeler ve kanuna uygun yaptırımlar uygulayarak faaliyet göstermektedir. İş güvenliği uzmanlarının denetlemelerinde öncelikli amaç, çalışanların can güvenliğini sağlayacak güvenlik önemlerinin alınmış olması, üretimin güvenli hale getirilmesi, iş yerinin mal güvenliğinin sağlanması, çalışmalarda oluşacak kazalardan dolayı çevrenin etkilenmemesini sağlayacak önlemler almaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği güvenlik önemleri belirtilmekte, bu konuda işyerlerindeki işveren ve çalışanlar bilinçlendirilmektedir.

İş Güvenliği İçin Alınması Gereken Önlemler

İş sağlığı ve güvenliği konusunda iş yerleri taşıdıkları risklere göre belirli tehlike gruplarına ayrılmaktadır. Denetlemeyi gerçekleştirecek iş güvenliği uzmanı da bu tehlike grubuna özel eğitim alarak çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Kendi aralarında tehlikelere göre sınıflara ayrılan iş yerlerinde kurallar değil, önlemler ön planda tutulmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği kapmasında çalışanlar genel bir sağlık kontrolünden geçirilmekte, iş güvenliği ve sağlığı konusunda çalışmalar ile bilinçlendirilmekte, o işte çalışmak için fiziksel olarak yeterlilikleri de değerlendirilmektedir.

İş güvenliği konusunda bilinçlenen ve buna uygun önlemlerini alan işyerleri, acil durumlara karşı hazırlıklı olup, istenmeyen bir kaza anında daha az zararla kazayı atlatma şansı elde etmektedir.

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar