İş Sağlığı ve Güvenliği

*/ ?>
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği, büyük bir önem arz etmektedir. İş hayatında yaşanan kazalar oldukça fazladır. Bu kazalar sonucunda, insanlar yaralanabilmekte hatta hayatını kaybedebilmektedir. Bu nedenle, iş sağlığı ve iş güvenliği konusunun ciddiye alınması gerekmektedir. İş güvenliği, insanların bildiğinden çok daha kapsamlı bir mevzudur. Bu konuda, kanunlar bulunmakta ve yeni düzenlemeler yapılmaktadır. Her alanda, iş sağlığı ve güvenliğinin önemsenmesi teşvik edilmektedir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Nedir?

Halkımız tarafından, iş güvenliğinin ne anlama geldiği, neleri kapsadığı ve önemi tam olarak anlaşılmamaktadır. Peki, iş sağlığı ve iş güvenliği nedir? Öncelikli olarak, iş güvenliği, işçilerin iş yerlerindeki çevre şartlarından ötürü, işçilerin karşılaşabilecekleri sağlık sorunlarının minimum düzeye indirilmesi ve tamamen ortadan kaldırılması için yapılan çalışmalar olarak özetlenmektedir. İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi için, oluşabilecek tehlikelere karşı önlemler alınması gerekmektedir. Tehlike analizleri yapılmalı ve riskli durumların ortadan kaldırılmaları gerekmektedir. Alınan tedbirler, hem işçinin hem de işletmenin korunmasını sağlamaktadır. Bu nedenle, bu konudaki çalışmaların yoğunlaşması, hem işletmelerin hem de işçilerin üzerine düşenleri yapması gerekmektedir.

Tüm Çalışanların Sağlık Ve Güvenliği Kanun Kapsamındadır

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, kamu veya özel sektör ayrımı olmaksızın, tüm çalışanlar için geçerlidir. Bu kanun, yöneticileri kapsadığı gibi çırak ve stajyerleri de kapsamaktadır. Ancak, TSK, Emniyet ve Afet Müdahale Ekipleri bu kanun dışında kalmaktadır. Çünkü bunlar kendine özgü faaliyetler yürütmektedir. Avrupa Birliği’ndeki uygulamalara istinaden bu kurum ve kuruluşlar, kanunun istisnaları konumundadır.

İş Kazalarının En Aza İnmesi İçin Gerekli Önlemler Alınmalıdır

İş kazalarının en aza inmesi için gerekli önlemlerin alınması aşamasında, tüm sorumluluk işyeri sahiplerine aittir. İşyeri sahibi, iş sağlığı ve güvenliğinin, tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini ve uygulamasını sağlamalıdır. Riskli durumlar sürekli olarak takip edilmeli, risk değerlendirmelerinin gözden geçirilmesi ihmal edilmemelidir. İş kazası sonucunda neler yapacağından ziyade, iş kazasının ortaya çıkmaması için neler yapılacağı önem taşımaktadır. Bunun için işveren, sürekli tedbir almalı ve iş güvenliğini tehlikeye atmamalıdır.

İşyerlerinde Tehlike Sınıflandırması

Kanuna göre, işyerlerinde tehlike sınıflandırılması yapılacaktır. Bu, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkili olarak sunulması amacıyla tasarlanan bir uygulamadır. Buna göre, çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde en az A, tehlikeli sınıfta olan işletmelerde B ve az tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde ise C sınıfı iş güvenliği belgesine sahip olan işyeri güvenliği uzmanları görev yapabilecektir. İşyeri tehlike sınıfları listesine göz atıp, daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

İşyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı Ve İş Sağlığı Hekimi

İş sağlığı ve güvenliği için, çalışan sayısına ve işyeri türü ayrımı yapılmaksızın, her işyerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin bulunması, iş güvenliği ve sağlığı için alınabilecek tedbirler arasındadır. İş kazası olması halinde, ihmal ettiği tespit edilen uzman veya hekimin yetki belgesinin askıya alınacağı belirtilmiştir.

 

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar