İş Güvenliği Uzmanlığı Mesleği

*/ ?>
İş Güvenliği Uzmanlığı Mesleği

İş güvenliği uzmanlığı; işletme, işveren ve de çalışanlar için üzerinde çokça ve samimiyetle durulması gereken geçiştirilemeyecek bir kavram ve meslek. İşletmelerde çalışanların gerek iş kazalarına yönelik tedbir gerekse de meydana gelebilecek problemlerde çözüme en çabuk yoldan ulaşabilmeleri için bir profosyonelin yardımına ihtiyaçları olduğu yadsınamaz bir gerçek.

İş güvenliği uzmanları ile birlikte çalışan işletmeler iş yeri sahası ve çalışanların güvenliği konusunda profosyenelleşebilecek ve iş kazaları yaşanmadan tedbirler alınarak önleme yoluna gidilebilecektir. İş güvenliği uzmanlığı hem çalışanların sağlığı hem de işverenlerin sorumlulukları açısından önemli ve üzerinde durulması gereken bir konudur.

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunununda da açıkça belirtildiği üzere her iş güvenliği uzmanı olmak isteyen bu mesleği icra edemez. Kanunda sayıldığı şekilde iş güvenliği uzmanı olabilmek için mühendis, mimar yada teknik eleman kategorisinden birisinde olmak durumundasınız.

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere iş güvenliği uzmanlığının bu kadar önemli bir konumda olması mesleğe kabulün belirli bir çerçeve ile sınırlandırılmasını beraberinde getirmiş bulunmakla birlikte sayılan bölümlerden bile iş güvenliği uzmanlığına geçebilmek için gerekli eğitimi tamamlayıp Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılan yada yaptırılan sınavda başarılı olmak gerekmektedir. İş güvenliği gibi önemli bir konu hakkında meslek icra edecek kişilerin de son derece eğitimli ve donanımlı olması gerektiği su götürmez bir gerçektir. Bu yönde verilecek eğitim de iş güvenliği sertifikasını almak isteyen kişileri hem bilgi hem de pratik zeka konusunda doyurmalıdır.

İş güvenliği uzmanlığı eğitimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen kamu yada özel kurumlarca verilmektedir. İş güvenliği eğitimi birçok meslek eğitiminde olduğu gibi teorik ve pratik olarak iki yönde yapılmaktadır. Eğitimin bir kısmı terorik olarak ilerlerken sonraki kısmı da iş güvenliği uzmanının bulunduğu bir iş sahasında olmak üzere pratik olarak ilerlemektedir. İş güvenliği uzmanı olmak isteyen kişiler daha sınava geçmeden eğitim döneminde teroik eğitimin büyük bir kısmına ve pratik eğitimin de tamamına katılmak zorundadırlar. Eğitimden sonra da süreç sınav ve sertifika alma şeklinde devam etmektedir.

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınıfları

İş güvenliği uzmanlığı iş yerinin sınıflarındırılmasına göre üç çeşittir. İş yerlerindeki çalışma ortamlarının tehlikeliliğine göre de iş güvenliği uzmanlığı A, B ve C olarak sınıflandırılmaktadır. Herhangi bir giyim yada dikiş fabrikası ile kimyasal ürünlerin üretimini yapan, ağır metal işleyen fabrikalardaki güvenlik seviyeleri tabiki aynı olmayacaktır. Burda görevlendirilecek iş güvenliği uzmanları da buna göre ve kendi donanımlarına göre farklı sınıflarda sertifika elde etme durumunda kalmaktadırlar.

Kısaca bahsetmek gerekirse genel kanı olarak çok tehlike arz eden iş yerlerinde A sınıfı uzmanlar, tehlikeli iş yerlerinde B sınıfı uzmanlar ve az tehlikeli yerlerde ise C sınıfı iş güvenliği uzmanları görev almaktadır.

Bu sınıf ayrımı ömürlük bir ayrım değildir. Kendi sınıfında belirli bir süre görevlerini icra edenler ve bir üst sınıfın eğitimine katılarak sınavda başarılı olanlar bir üst sınıf iş güvenliği sertifikasını elde edebilirler.

 

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar