İş Güvenliği Uzmanlığı Kurslarına Kimler Katılabilir

*/ ?>
İş Güvenliği Uzmanlığı Kurslarına Kimler Katılabilir

6331 kanunla sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile beraber İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin iş güvenliği uzmanları ile beraber işyeri hekimleri tarafından yürütülmesini ve bu alanda hizmetlerin tüm işyerlerinde zorunluluk durumuna gelmesi İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin ilk olarak bir çalışma alanı halini almasını sağlamaktadır. Bu yüzden en çok merak edilen soruların sorulardan bir tanesi bu hizmetleri yürütmek isteyen insanlar için kimler iş güvenliği uzmanı olabilir? sorusudur. “Mühendislik- mimarlık fakültesi okumuş olan, fen edebiyat fakülteleri içerisinde fizik, kimya biyoloji bölümü mezunları, teknik öğretmenler ile beraber iş sağlığı güvenliği programı mezunları”  iş güvenliği uzmanı olmaktadır. Fakat yeterince açıklayıcı yer almayan bu cevap meslek dallarının açıkça tanımlamasını gerekir.

Üniversitelerin fizik ya da kimya bölümlerinden lisans düzeyinde yer alan mezun olanlar, teknik öğretmenler, mimar, teknik elemanların yanında iş sağlığı ve güvenliği bölümü mezunları iş güvenliği uzmanı olmaktadır. Bu kişiler iş güvenli eğitimlerine katılarak sınava tabi tutularak almış oldukları dereceye göre sertifika aldıkları durumda iş güvenliği uzmanı olarak çalışmaktadır.

Hangi Belgeler Gereklidir?

İş Güvenliği Sertifikası alabilmek için eğitim kurumlarına aşağıda yer alan belgeler ile başvuru yapmak gerekmektedir.

– Başvuru yapılacak olan eğitim kurumuna hitaben adayın hangi iş güvenliği uzmanlığı konusunda eğitim programına katılacağını belirtilmiş olan ve T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren başvuru yazısı içeriği,

– İş güvenliği uzmanlığı yenileme eğitimlerine katılacaklar için geçerli mevcut belge içeriği,

– A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı konusunda eğitim programına katılacaklar adına B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ile beraber bu belgeyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını gösteren belge içeriği,

– Adayın eğitim durumlarını belgeleyen diploma veya mezuniyet belgeleri,

– B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı konusunda eğitim programına katılacaklar adına C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ile beraber bu belgeyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını gösteren belge içeriği

– Yukarıda belirtilmiş olan belgelerin aslı ve örneğinin getirilmesi durumda eğitim kurumları tarafından tasdiki yapılır. Başvuru esnasında gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunmuş olduğu tespit edilenlerin başvuruları kabul edilmemektedir. Bu durumun sonradan ortaya çıkması durumda bile eğitim, sınav ve belgeleri geçersiz sayılmaktadır.

– Başvuru sırasında adaylardan katılacakları programın gerektiren şartları karşıladığını gösteren belgeleri istemek eğitim kurumlarının tamamının zorunlulukları arasındadır. Bunun yanında bu belgeleri beş yıl süreyle her bir aday adına açılan dosyada saklamakla yükümlü olmaktadır. Bu konuda, Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilmiş olan hükümlere aykırı işlemlerden doğacak sorumluluk eğitim kurumuna ait olmaktadır.

– Yurtdışından alınmış olan iş güvenliği uzmanlığı ya da eşdeğer belge sahipleri, bu belgelerinin yeterliliklerini Bakanlığa onaylatarak eğitim kurumlarına başvuru yapabilmektedir.

– İş Güvenliği Uzmanlarının Yetki, Görev, Sorumluluk ve eğitimleri konusunda belirtilen yönetmeliğinde açıklanan çalışma sürelerinin tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları, diploma ya da mezuniyet belgelerinin doğruluğu konusunda tespitinde Yükseköğretim Kurulu kayıtları esas alınmaktadır.

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar