İlkyardım Eğitimi Verilmesi

*/ ?>
İlkyardım Eğitimi Verilmesi

Toplumda bulunan kişilerin ve iş yerlerinde çalışan personellerin sağlık hakkında bilgisini arttırmak, ilkyardım bilgisini ve becerisini geliştirmek oldukça önemlidir. İş yerlerinde gerçekleşen veya gerçekleşme olasılığı riski olan kazalarda, ilkyardım eğitimi almış veya ilkyardımcı olarak nitelendirilen kişilerin var olması gerek. Bu sayede olası kazada gerçekleşebilecek riskler en aza indirilmiş olacaktır.

Firmamız ilkyardım eğitimi vererek, her firmaya veya iş yerine hizmet sunmaktadır. İş yerlerinde çalışan kişilere verdiğimiz ilkyardım eğitimi sayesinde sağlık konusunda, çalışan kişileri oldukça deneyimli ve bilgili bir hale getirmekteyiz.

İlkyardım Eğitim Konuları

İlkyardım eğitiminde verilen konular şöyledir: genel ilkyardım bilgisi, havayolu tıkandığında yapılan ilkyardım, temel yaşam desteği, boğulmalarda yapılan ilkyardım, yaralanmalarda yapılan ilkyardım, çıkık, kırık, burkulmalarda yapılan ilkyardım, böcek sokmalarında ve hayvan ısırıklarında yapılan ilkyardım, acil taşıma tekniği, yanık, donma, zehirlenme durumunda ilkyardım, sıcak çarpmalarında yapılan ilkyardım, kulak, göz, burana yabancı bir cisim kaçtığında yapılan ilkyardım. OED eğitimi de dahildir.

Temel yaşam desteği 3 şekle ayrılır; bebeklerde temel yaşam desteği, erişkinlerde temel yaşam desteği ve çocuklarda temel yaşam desteği.

Afet gibi olaylarda yapılması gereken ilkyardım eğitimleri de verilir. Bunlar; temel yaşam desteği, genel ilkyardım bilgisi, kanamalarda yapılan ilkyardım, acil taşıma teknikleri, kırık, çıkık ve burkulmalarda yapılan ilkyardım konular altındadırlar.

İlkyardımda eğitici olan kişinin eğitimi için yukarıda bahsedilenlere ilaveten konu eklenir. Bunlar; iletişim becerisi, yetişkin eğitimi, olumlu bir eğitim alanı oluşturmak, sunum becerisi, beceri eğitim, gösterim becerisi, küçük grupta çalışma, eğitimde yetiştiricilik, görsel ve işitsel araçları hazırlamak ve kullanmak, yeterliliğe dayalı olan değerlendirme araçları. Bunların yanı sıra eğitim programını oluşturma süreci, eğitimin içerik analizi, eğitimde ihtiyaçları belirleme ve eğitim kurs modelini oluşturma gibi eğitimler de mevcut bulunmaktadır.

İlkyardım Eğitim Saatleri

İlkyardım eğitimi toplam 16 saatten oluşmaktadır. Temel yaşam desteği eğitim saati 2, OED eğitim saati 2 ve afetlerde olan ilkyardım eğitim saati 2’den oluşmaktadır. İlkyardımda eğitici olabilmek için ise 40 saat eğitim verilmektedir.

İlkyardım Sertifikası

İş yerlerinde beklenmedik bir anda gerçekleşen kazalar, yaralanmalar ve benzeri olaylar sonucu müdahale edilmesi için ambulansın beklenmesi gerekmektedir. Ambulansın veya başka bir sağlık ekibinin gelmesini beklemektense ilkyardım eğitimi almış olan birinin, kaza yerinde ilk müdahaleyi yapması can bile kurtarabilir. Bu yüzden ilkyardım eğitimi veya ilkyardım sertifikası almış bir kişinin orada bulunması oldukça önemlidir.

İlkyardım yönetmeliğine göre;

  • Az tehlikeli iş yerlerinde 20 çalışan kişi için 1 çalışan
  • Tehlikeli iş yerlerinde 15 çalışan kişi için 1 çalışan
  • Çok tehlikeli iş yerlerinde ise 10 çalışan kişi için 1 çalışan Temel İlkyardım Eğitimi sertifikasını almış olan bir ilkyardımcının olması zorunlu görülmektedir.

Firmamız ilkyardım eğitimi vererek bu gereksinimleri karşılamaktadır.

 

 

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar