Yangın Tatbikatı

*/ ?>
Yangın Tatbikatı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre yangın eğitimi ve tatbikatı zorunlu bir hale gelmiştir. Arama, kurtarma, tahliye ve yangın ile mücadele konuları için uygun bir eğitim almış ve donanıma sahip olan en az 1 kişi; az tehlikeli sınıfta olan iş yerinde 50 çalışan kişiye kadar, tehlikeli sınıfta olan iş yerinde 40 çalışan kişiye kadar ve çok tehlikeli sınıfta olan iş yerinde 30 çalışan kişiye kadar destek elemanı olarak görev almak zorundadır.

İş veren veya yönetici kişi yangın olanağına karşı araç ve gereç sağlamak, eğitim verip tatbikat yaptırmak ve yangın olanağına karşı eğitilmiş olan kişiyi veya kişileri daima hazır bir şekilde bulundurmak zorundadır. Yılda en az 1 defa da uygulamalı bir şekilde yangın tatbikatı yapılması zorunludur.

Yangın Eğitimi

İş veren kişinin yangın eğitimi hususunda bazı yükümlülükleri vardır.

MADDE 5 – (1) d): “Acil durumlarda müdahale için iş yerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile iş yerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.”

Görevlendirilecek çalışan kişinin belirlenmesine dair olan madde ise şöyledir:

MADDE 11 – (1): “İş veren; iş yerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 50 çalışana kadar;

a)Arama, kurtarma ve tahliye,

b)Yangınla mücadele,

konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İş yerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.”

Yangın eğitimini kapsayan konular aşağıda belirtilmiştir:

  • Yangın nedir, yanmanın çeşitleri, yangının çıkış sebepleri ve oluşum dereceleri
  • Bina yangın ekipleri ve ekiplerin görevleri
  • Yangın söndürme maddeleri ve kullanılan cihazların çeşitliliği
  • Yangın söndürme cihaz kullanımı, cihazların bakımı ve kontrolü
  • Yangın esnasında hareket şekli
  • Yangın ihbar şekli ve yangın sonrası yapılacak şeyler
  • Acil eylem planları
  • Yangından korunmak için giysiler ve teçhizatlar

Yangın Tatbikatı

Yangın tatbikatı adına dair olan kanun ise şöyledir:

MADDE 13 – (1): “Hazırlanan acil durum uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır.” Şeklinde olmaktadır.

 

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar