Sendikaların Yürüttüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları

*/ ?>
Sendikaların Yürüttüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları

Hayatını devam ettirebilmek için insanlar çeşitli işlerde çalışmaktadır. Tüketim ihtiyacının giderilebilmesi için üretimle hizmet veren firmalar, bünyelerinde çok sayıda çalışan barındırmaktadır. İster küçük bir işletme olsun ister büyük bir fabrika olsun, ister özel ister kamu sektörü olsun tüm çalışma alanları ve sektörlerdeki ortak zorunluluk belirli iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesi içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.

İşverenler, çalışanlar veya stajyerler zaman zaman iş güvenliği konusunu ihmal edebilmekte, gereken önemi vermeye bilmektedir. Bu durumda istenmeyen durumlar ortaya çıkabilmekte, üstelik can kayıpları da yaşanabilmektedir. Bu durumlara karşı işyerlerinde daha güvenli bir çalışma gerçekleştirilmesi için iş güvenliği uzmanları tarafından yeni iş sağlığı ve güvenliği kanunu uygulanmakta, çalışanlar ve işverenler bilinçlendirilmektedir.

İş Güvenliği ve Sendika Önemi

Birçok çalışan, çalıştığı sektör ile ilgili faaliyetler yürüten sendikalara üye olmayı tercih etmektedir. Çalışma hayatı içerisinde çalışanlar üzerinde etkili ve önemli bir konuma sahip olan sendikaların belirli sorumlulukları bulunmaktadır. Sendikaların görev tanımlarının başında çalışanların çalışma hayatları içerisindeki ekonomik ve sosyal hak, özgürlüklerinin koruyup geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütmek maddesi yer almaktadır.

Bu kapsamda sendikalar için iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları titizlikle yürütülmeye devam etmektedir. Kanunla belirlendikten sonra biraz daha önemi artan iş güvenliği konusunda sendikalarda çalışanların çalışma ortamlarını uygun bir hale getirmek için çalışmalarını geliştirmeye devam etmektedir.

Sendikaların Yaptığı Çalışmalar

Sendikaların üyeleri ile yürüttüğü belirli başlı çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalar genellikle çalışan kesimin işyerindeki ekonomik ve sosyal hayatını iyileştirmeye, geliştirmeye yönelik çalışmalardır. Ayrıca sendikalar zaman zaman çeşitli etkinlik, seminer ve toplantılar düzenleyerek bünyesinde bulunan kişileri çalıştıkları sektöre karşı da bilinçlendirmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği alanında da sendikalara büyük bir rol düşmektedir. Öncelikle iş güvenliği alanında sendika görevleri kişileri bilinçlendirmekle başlamaktadır. Bünyesinde bulunan üye çalışanları bir seminer, organizasyon ile bir araya getirerek uzman kişiler tarafından çalıştıkları sektörün risk grubu, ne gibi iş kazaları ile karşı karşıya oldukları, iş sağlığı ve güvenliğinin önemi, alınması gereken önlemler, iş güvenliği konusunda işletmenin önemi gibi çeşitli konularda eğitilmelerini sağlamalıdır.

Sendikalar aynı zamanda çalışanlarının bulunduğu işletmelere ziyaretler düzenleyerek iş ortamını gözlemlemeli, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan önlemleri denetlemelidir. Varsa eksiklikler konusunda işveren ve çalışanları uyararak bu eksikliklerin giderilmesini sağlamalıdır.

İş Güvenliğinde İşletme ve Sendika İş Birliği

Çalışanların daha güvenli ve sağlık açısından uygun ortamlarda çalışmalarını sağlamak için çalışan sendikalar ile işletme sahiplerinin iş birliği içerisinde olması önemli bir kuraldır. Sendikalar tarafından görevlendirilecek kişi tarafından yapılan iş güvenliği denetlemelerinde işletme sahibi de bilgi alarak bu alana yoğunlaşmalıdır.

Sendikalar işverenlerle de bir araya gelerek iş güvenliği ihmal cezaları, çalışanların sahip olduğu haklar, yasal çalışma süreleri, alınması gereken iş güvenlikleri konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapmalıdır.

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar