Patlamadan Korunma Dokümanı

*/ ?>
Patlamadan Korunma Dokümanı

İş yerlerinde patlama, patlayıcı ortam, patlayıcı gaz ortamı, yanıcı madde, yanıcı toz ve yanıcı sıvı gibi olaylar ve nesneler bulunmaktadır. Bu yüzden patlamadan korunmaya yönelik olarak yapılması gereken şeyler vardır.

 • Patlamaya ait olan tehlikelerin belirlenmesi gerekir ve daha sonra riskler değerlendirilir
 • Kaynağı patlayıcı ortam olan ve risklere karşı çalışan kişilerin güvenlik ve sağlıklarının korunması adına özel önlemler alınır
 • Risk değerlendirmesi yapılabilmesi için güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması veya sağlanması gerekir
 • Çalışan kişilerin iş yerinde bulundukları süre zarfında güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının devamlı sağlanabilmesi için gözetim oluşturulur
 • İş yerinde patlayıcı bir ortam oluşabilirse ve birden fazla iş veren kişi o ortamda bulunuyor ise, iş veren kişiler arasında koordinasyon yöneliği ile planlar hazırlanmalı
 • Patlamadan korunma dokümanı oluşturulmalı veya hazırlanmalı

Patlayıcı Ortamı Ne Oluşturur

 • Kimya endüstrisinde kullanılan yanıcı gazlar, katılar ve sıvılar yapılan işlem sırasında patlayıcı bir ortam veya karışım oluşturabilir.
 • Çöp ve atık gazların gömülmesi veya depolanması halinde ortaya yanıcı gazlar çıkabilir. Tutuşma olanağı ve kontrol edilemeyen gaz kaçaklarını önlemek için de tedbirler almak gerekir.
 • Termik santrallerde patlayıcı ortam oluşabilir. Kömür ve kömür tozu kendiliğinden yanabilir veya hava ile etkileşime girdiğinde yapılan işlemler esnasında patlayabilir.
 • Atık su arıtma tesisinde ortaya bazı gazlar çıkabilir. Hava ile karıştığında patlayabilir.
 • Doğal gaz sızıntı yaparak hava ile karışır ise patlama gerçekleşebilir.
 • Mobilya endüstrisinde ortaya çıkan ahşap tozu hava ile karıştığında patlayıcı olabilir.
 • Boya bazlı fabrikalarda solvent buharı hava ile karışırsa patlayıcı ortam oluşabilir.
 • Meral tozlar hava ile karıştığında patlayıcı ortam oluşturur.
 • Biyogaz üretmeye dayalı tesislerde gaz sızıntısı olursa hava ile karışarak patlayıcı ortam oluşabilir.
 • İlaç sektöründe kullanılmakta olan solventler ve tozlar hava ile karıştığında patlayıcı ortam oluşur.
 • Rafineri, hidrokarbon nedeni ile patlayıcı ortam oluşturur.

Dokümanın İçeriği

Patlamadan korunma dokümanında organizasyonel önlemlere yer verilmelidir. Özel eğitimler, teknik önlemler ve patlama riskinin değerlendirilmesi de doküman için gereklidir.

Patlayıcı ortama ait olan hesaplamalar her bölüm için ayrı bir şekilde yapılmalıdır ve daha sonra bir bütün halinde değerlendirilmelidir. Patlayıcı ortama yönelik olan risk değerlendirilmesi yapıldığı ve sonuçlar ortaya çıkarıldığı zaman korunmaya yönelik olan önlemler de açık bir şekilde alınmalıdır.

Patlamadan korunma dokümanında sorumluluklar ve gözetim altında olan alanlar açık bir şekilde düzenlenmeli ve görevi olan kişilere bildirilmelidir. Bu sayede iş yerinde organize bir çalışma olur ve çalışan kişiler de yazılı olarak doğru bir şekilde bilgilendirilir.

Patlayıcı ortamın oluşmasına neden olacak maddeler ve etkileşimleri bilinmeli ve koruyucu önlem alınmalıdır.

İş yeri bölümleri patlayıcı ortam oluşturma seviyesine göre farklı bir şekilde sınıflandırılmalıdır. Bu sayede patlama oluşması için gereken tedbirler ve önlemler bölümlere göre alınacaktır.

 

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar