Okullarda İş Güvenliği Uzmanı

*/ ?>
Okullarda İş Güvenliği Uzmanı

Okullarda oluşan kazalar sonucunda hayatını kaybeden öğrencilerin sayısında artış olmuştur. Okullarda yer alan güvenlik sorunu çocukların hayatını zorlamaktadır. Tuvaletlerde alınması gereken riskler, bahçede oluşabilecek ölümcül kazalar, elektriklerden oluşabilecek kazalar, pencerelerde alınmayan önlemler gibi birçok risk çocukların hayatını tehdit etmektedir. Bu tür olaylara dur demek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genelge yayınlanmıştır. Bu genelgeye göre her okulda iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olacağı belirtilmiştir.

MEB, okullarda çalışan öğretmen ve diğer çalışanların sağlık ve güvenliği açısından 81 ildeki Bakanlık binalarıyla okul ve kurumlara ait binaların ve binalara olan eklentilerin uygun fiziki koşullarda olup olmadığının incelenmesi ve okullarda yer alması gereken iş güvenliği uzmanı bulundurması amacı ile illere genelge gönderimi yapmıştır.

Tüm sektörlerde uygulanan iş sağlığı ve güvenliği eğitimi işyerlerinde, çırak, stajer de dahil olmak üzere verilmektedir. Bunun yanında öğretmen, memur, hizmetli, çalışan, işçi, sözleşmeli personel gibi tüm çalışanlara uygulanacaktır. İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi yani İSGB’ler taşra ve merkez teşkilatı birimlerinde, çalışma ortamlarında sağlık ve güvenlik açısından gerekli olan tüm tedbirleri almak, izlemek ve değerlendirme çalışmalarını yapacaktır. Kurum yöneticisi aracılığı ile çalışanların sayısına göre çalışma barışını gözetecek bir biçimde seçimle veya atama yolları ile yeterli sayıda, çalışan temsilcilerini belirleyecektir.

Okullarda 50’den Fazla Çalışan Olma Durumu

Okul ve kurumlarda 50’den fazla çalışan olma durumu görüldüğünde, İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurulacaktır. Bakanlığın, taşra ve merkez teşkilatları ile okul ve kurumların risk değerlendirilmesi, kurumda görevli iş güvenliği uzmanı ya da kurum yöneticisi tarafından, il İSGB uzmanlarından destek alınması koşuluyla, risk değerlendirmesi ekibi aracılığı ile yapılacaktır. Bu kapsam içerisinde faklı kaynaklardan ödenmek şartıyla, hizmet alma yolu ile risk değerlendirmeleri yapılacağı açıklanmıştır.

İŞ Güvenliği Sertifikası Olan Öğretmenler

Bakanlığın taşra ve merkez teşkilatında görev yapan personel ile kurum ve okullarda görevli olan öğretmenlerin iş güvenliği sertifikası bulunanlar, İSGB’lerin koordinesi ile öğrenilecektir. Bununla birlikte her okulda iş güvenliği uzmanı görev yapacaktır. İş güvenliği uzmanın işyeri tehlike sınıfı, norm kadro fazlası olması, ilgili kişinin isteği gibi hususlar göz önünde bulundurularak valilik aracılığı ile geçici bir şekilde görevlendirileceği bildirilmiştir.

Valilik ile tam zamanlı olarak çalışacak olan iş güvenliği uzmanı öğretmen ise, norm kadro fazlası olması gereklidir. Öğretmen olmaması durumunda diğer personellerden istekli olan kişiler görevlendirilecektir. Bu şekilde görevlendirilmiş olan kişiye herhangi bir ücret ödenmesi yapılmayacaktır.

Taşra ve merkez teşkilatı ile kurum ve okullardaki personele verilen İSG eğitimleri, tehlike sınıfında göre saatleri değişim gösterecektir. Tehlikeli sınıf içerisinde yer alan alanlarda 2 yılda 12 saat, az tehlikeli sınıflarda yer alan birimler için 3 yılda 8 saat eğitim verilecektir.

 

 

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar