Meslek Hastalıkları Neden Önemli?

*/ ?>
Meslek Hastalıkları Neden Önemli?

Çalışma hayatı içerisinde her geçen gün farklı iş alanları açılmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte insan gücü gerektiren işlerin yerini makineler aldığı için birçok kişi işsizlikten yakınsa da farklı sektörlerdeki iş kolları kişilere yeni imkanlar sunmaktadır. Bu işyerlerinde çalışan kişilerin iş esnasında geçirdikleri her türlü fiziki ve zihinsel hastalık kanun tarafından meslek hastalığı olarak kabul edilmektedir.

Birçok kişi, çalışma koşulları nedeniyle dönem dönem meslek hastalıklarına yakalanabilmektedir. Yapılan işten dolayı ortaya çıkan hastalığın meslek hastalığı olarak kabul edilmesi için kalıcı olması gerekmemektedir. Geçici, zaman zaman tekrarlayan hastalıklar da meslek hastalığı olarak nitelendirilmektedir.

Meslek Hastalığı Sayılan Durumlar

Kişilerde görülen meslek hastalıkları kişilerin çalışma koşullarına ve mesleklerine göre değişkenlik göstermektedir. Bu hastalıklar ruhi, fiziki olabilmektedir. Sadece fiziksek deformasyonlar meslek hastalığı sayılmamaktadır. Askerlerin psikolojik olarak kendilerini bunalımda hissetmeleri, stresli ve gergin olmaları, tozlu ortamlarda çalışan kişilerin akciğer ve solunum yolu hastalıklarına yakalanmaları, uzun süre bilgisayar başında çalışan kişinin eklem ağrıları çekmesi ve gözlerinin bozulması gibi örnekler meslek hastalıkları arasında yer alabilmektedir.

Kişide ortaya çıkan hastalığın meslek hastalığı olarak kabul edilebilmesi için meslek ile hastalık arasında bir neden sonuç ilişkisinin bulunması gerekmektedir. Her meslek grubunda meslek hastalığı yer almaktadır. Meslek hastalıkları kişilerde boşaltım sistemi, sindirim sistemi, sinir sistemi, görme ve işitme duyuları, solunum sistemi gibi çeşitli bölgeleri etkileyebilmektedir.

Meslek Hastalıkları Önlenebilir mi?

Meslek hastalıkları gerekli önlemler alındığı taktirde önlenebilmektedir. İşveren kişinin bu konuda titiz davranması, çalışanların sağlığına özen göstermesi ve gerekli önlemleri alması gerekmektedir. Çalışan kişiler de sağlıklarını korumak, meslek hastalıklarına yakalanmamak için çalışma esnasında alınan önlemleri uygulamalıdır.

Son yıllarda büyük önem kazanan iş sağlığı ve güvenliği çalışanları, işyerlerinde gerekli denetimleri gerçekleştirerek sadece kaza durumuna karşı değil, meslek hastalıkları için risk oluşturan durumları da incelemektedir. Meslek hastalıklarına karşı çalışma koşulları ve işyeri hijyenine büyük özen gösterilmektedir.

Meslek Hastalıklarını Önlemek İçin Yapılabilecekler

Her meslek grubunun sahip olduğu bir meslek hastalığı bulunmaktadır. Bu nedenle işyeri sahipleri, kendi iş koşullarının neden olduğu hastalıklar hakkında bilinçli olmalıdır. Çalışan kişilerin meslek hastalığı durumunda gerekli haklardan faydalanması için öncelikle sigortasız işçi çalıştırılmamalıdır.

İşyerine yeni bir çalışan alınacakken mutlaka sağlık taraması yapılmalıdır. Kişinin sağlık durumu iş için elverişli değilse kesinlikle çalıştırılmamalıdır. Ağır ve tehlikeli iş grubunda yer alan kişiler ise işyerinde çalışmak için başvuruda bulunan kişilerden “ağır ve tehlikeli işlerde çalışır” raporu almayı ihmal etmemelidir.

Meslek hastalıklarını önlemek için çalışanlara yeterli dinlenme süresi ayrılması da önemlidir. Ayrıca işyeri hijyeni kadar kişilerin kendi hijyenlerine de dikkat etmeleri sağlanmalıdır. Tozlu ortamlarda, kimyasal ile çalışma yapan firmalarda kişilerin özel iş kıyafetlerini giymeleri sağlanmalı ve kapalı ortamlar çok iyi havalandırılmalıdır. Çalışanların düzenli sağlık kontrolleri takip edilmelidir.

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar