Maluliyet Hakkından Yararlanma

*/ ?>
Maluliyet Hakkından Yararlanma

Malûliyet sigortalıların ya da iş yeri sahiplerinin talebi üstüne kurum tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sağlık kurulları tarafından usullere uygun düzenlenecek olan raporlar tıbbî belgelerin incelenmesi sonucunda verilmektedir. Mevzuat kapsamı içerisinde yer alan sigortalılar konusunda çalışma gücünün ya da iş kazası veya meslek hastalıkları sonucunda meslek gücünün en az % 60’ını, ilgili bent kapsamı içerisinde sigortalıların % 60’ını kaybedenler kurum tarafından tespit edilen sigortalı, malûl sayılmaktadır.

Fakat sigortalı olarak ilk defa çalıştığı tarihten önce sigortalıların çalışma gücünün % 60’ını ya da vazifesini yapamayacak durumda meslekte kazanma güçlerini kaybettiği tespit edilmesi durumunda sigortalı bu hastalık ya da engelliliği nedeni ile malullük aylığından yararlanamamaktadır.

İstifa Durumu

Sigortalı çalışanların yazılı talepleri durumunda haklarında uygulanabilecek mevzuat hükümleri uygulanmadan malul durumunun mani bulunmadığı başka vazife ya da sınıflara nakil suretiyle istifa etmiş sayılmaktadır. İstifa etmiş sayıldıktan sonra bile kanun hükümlerinin uygulanmasını isteme hakları bulunmaktadır. Fakat kurumlarında diğer vazife ve sınıf bölgelerine nakli mümkün olanlardan özel kanun durumlarına göre yükümlülük sürecine tabi olan kişiler, bu yükümlülüklerini tamamlama ya da malûliyetlerinin mani olacağına dair usulüne uygun yeniden rapor almadığı zaman bu haklarını kullanamamaktadır.

Mevzuat kapsamı içerisinde bulunan sigortalılardan, vazifelerini uygulayamama derecesinde hastalığa uğrayan kişiler, hastalıkları kanunlarda tayin edilecek olan zamanlarda fazla devam etmesi durumunda vazife malûlü sayılmaktadır. Mevzuat kapsamı içerisinde bulunan sigortalılardan personel kanunlarına tabi olmayan kişilerin hastalık nedeni ile malûl sayılmalarına esas alınacak olan hastalık süresi hakkında kendi özel kanun yürürlüğe girene kadar memur hükümleri uygulanır. Kanunlarındaki yazılı sürelerden hemen önce geçen hastalığı fazla bir yıl içinde nüksetmesi durumunda ise eski ve yeni hastalık süreleri bir araya getirilerek işlem yapılır.

Haklar Ve Yararlanma Şartları

Malullük sigortasından sağlanacak olan hak, malullük aylığı bağlanması durumuna denir. Sigortalıya malullük aylığı bağlanması için sigortalı çalışanın malul sayılması gerekir.

Malul sayılması

En az on seneden beri sigortalı çalıştığı, toplam olarak 1800 gün ya da başka bir kişinin devamlı olarak bakımına muhtaç olan sigortalılar için sigortalılık süresi aranmadan malullük durumuna kavuşabilmektedir.

Malûliyeti sebebi ile sigortalı şekilde çalışmış olduğu işten ayrıldıktan ya da iş yerini kapattıktan veya devrettikten hemen sonra kurumlardan yazılı istekte bulunmanız durumunda aylık bağlanmaktadır. Mevzuat durumuna göre sigortalı sayılacak kişilerin kendi sigortalılığı sebebi ile genel sağlık sigortası primi olmak üzere tüm borçların ödenmesi gerekir.

Malullük Aylığı

Malûllük aylığı; prim gün sayısı prim ödeme gün sayısı üzerinden hesaplanır. Sigortalı başka bir kişinin devamlı olarak bakımına muhtaç ise tespit edilecek olan aylık bağlama oranı 10 puan arttırılmaktadır. Fakat mevzuat kapsamı içerisinde yer alan sigortalı sayılanlar için örneğin 9000 prim gün sayısı 7200 gün olarak uygulanmaktadır.

 

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar