İşyerinde Gürültü Ortamda Çalışanların Korunması

*/ ?>
İşyerinde Gürültü Ortamda Çalışanların Korunması

İşveren, iş yeri içerisinde kanunlarca belirtilen en düşük maruz kalabilecek eylem değerlerine eşit ya da bu değerlerin üstünde yer alabilecek gürültüye maruz kalan çalışan kişilerin veya temsilcilerinin işyeri gürültüye maruz kalması ile ilgili olarak çeşitli düzenlenmelerin yapılması gerekmektedir.

Gürültü Nedeni Ortaya Çıkacak Riskler

İş yeri içerisinde gürültü sorunu nedeni ile ortaya çıkabilecek riskleri önlemek ya da asgari duruma indirmek için alınacak olan tedbirler ve bu tedbirlerin uygulanacağı şartlar yer almaktadır.

 • İlgili madde içerisinde belirtilen maruz kalınacak sınır değerleri ve maruz kalınacak olan eylem değerleri
 • Gürültü nedeni ile ortaya çıkacak olan risklerin değerlendirilmesi ve gürültü ölçümlerinin sonuçları ile bu sonuçların önemi
 • Kulak koruyucu gibi ekipmanların doğru kullanılması
 • İşyeri içerisinde gürültüye bağlı olarak ortaya çıkabilecek işitme kaybı belirtisinin tespit ve bildirim işlemlerinin nasıl ve neden yapılacağı
 • Bakanlık tarafından sağlık gözetimine ilişkin olarak çıkartılacak ilgili mevzuat hükmüne ve ilgili maddelere göre çalışan kesimin hangi şartlar içerisinde sağlık gözetimine tabi tutulması gerektiği ve ve sağlık gözetme amaçlarının Gürültü maruziyetini en az duruma indirecek güvenilir çalışma uygulamaları konusunda tam olarak bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlar.
 • İş yeri içerisinde gürültü sorunu ile mücadelede çalışan kesimin görüşlerinin alınması ve katılımlarının etkin olarak sağlanması
 • İlgili maddelere göre ortaya çıkacak olan risk değerlendirmesi
 • İlgili maddeye göre risklerin tam olarak ortadan kaldırılması ya da azaltılması konusunda alınacak önlemlerin belirlenmesi
 • İlgili maddelerde belirtilen kulak koruyucularının doğru seçilmesi, hususlarında çalışanların ya da temsilcilerinin görüşlerinin alınması

İşitme Sorununda Gözetim

İşyerinde Gürültü sorununa bağlı olarak herhangi bir işitme kaybı sorununa erken tanı konulması ve çalışan kesimin işitme kabiliyetinin korunması için

 • Kanunun 15 inci maddesi uyarında gerekli görülmesi durumunda
 • İşyerinde yapılacak olan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gerekli bulunduğu durumlarda
 • İşyeri hekimi tarafından belirlenecek periyodik aralıklarla, çalışan kesimin sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlamaktadır.
 • İlgili madde üzerinde belirtilen en yüksek maruziyet eylem planlarını aşacak olan gürültüye maruz kalan çalışan kişiler için, işitme testleri işveren tarafından yaptırılır. Risk değerlendirmesi ya da ölçüm sonuçlarının risk oluşturduğu durumlarda, ilgili madde üzerinde belirtilen en düşük eylem değerlerini aşacak olan gürültüye maruz kalabilecek çalışanlar için de işitme testleri yaptırılmaktadır. İşitme ile ilgili olarak sağlık gözetimleri sonucunda, çalışanda tespit edilecek olan işitme kaybı durumunun işe bağlı gürültü sebebi ile oluştuğunun tespiti durumunda ise işçi, işyeri hekimi aracılığı ile kendisi ile ilgili sonuçlar hakkında bilgilendirilmektedir.
 • İşyerinde yapılacak olan risk değerlendirmesini gözden geçirmektedir.
 • Riskleri tam olarak önlemek ya da azaltmak için alınacak olan önlemleri gözden geçirmektedir.
 • Risk durumlarını önlemek ya da azaltmak için çalışan kişilerin gürültüye maruz kalmayacağı başka bir iş içerisinde görevlendirilmesi gibi gerekli görülecek olan tedbirleri uygular.

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar