İSG Hizmetlerinde Yapılması Gerekenler

*/ ?>
İSG Hizmetlerinde Yapılması Gerekenler

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren yasanın 6. Maddesi ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği kapsamı belirlenmiştir. Yürürlüğe giren yasanın 7. Maddesinde ise iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi şartları ve şartlara uymayanlara verilen desteğin geri alınması gibi konular belirtilmektedir. Yasanın 8. Maddesinde ise, İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının istihdamı ve hangi şartları taşıması gerektiği belirtilmiştir.

Şirketlerin yapmış olduğu yanlış değerlendirmeler sonucunda iş sağlığı ile ilgi tüm maddelerin 31.12.2013 veya 01.07.2014 tarihine kadar sorumluluklarında olmadığını düşünerek yasanın gerektirdiği çalışmaları yapmamaktaydılar. Ancak, yürürlüğe giren yasanın 6,7 ve 8. Maddeleri dışında 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu içerisinde bulunanları gerçekleştirmek zorundadırlar. Bu kanunlara uymamaları sonucunda karşılarına büyük sorunlar çıkabilmektedir. Şirketlere belirtilen yasalara uyulmaması takdirde yüksek para cezaları ile karşılaşabilmektedir. Ayrıca zorunlu olan bu yasaların yapılmadığı şirketlerde oluşan bir iş kazası sonucunda bütün masraflar işveren tarafından karşılanması gerekmektedir.

Şirketlerin Yapması Gerekenler

 • Acil Durum Planları, Yangınla Mücadele
 • İlk Yardım Eğitimleri
 • Risk Değerlendirme, Kontrol, Ölçüm, Araştırma
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ve Defterleri
 • Tahliye ve Personelin Çalışmaktan Kaçınması
 • İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Bildirimi
 • Çalışanların Bilgilendirilmesi
 • Personelin Sağlık Gözetimi
 • Çalışanların Eğitimi
 • Koordinasyon Çalışmaları
 • İşçi Temsilcilerinin Seçilmesi
 • Çalışan Görüşlerini Alma
 • Kaza Önleme Politikaları
 • Sağlık Raporları

Maddeler olarak vermiş olduğumuz yazılı işlerin 01.01.2013 tarihinden itibaren zorunlu olarak yapılması gerekmektedir.

Sağlık Raporu Alınması

Çalışanların işyerinde çalışabilmesi için sağlık raporlarını işyeri hekimi veya ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından verilmesi gerekmektedir. Sağlık raporları bu birimlerden alınmadığı takdirde SGK tarafından kabul edilmemektedir. Ayrıca geçici iş göremezlik bedelleri de sigorta tarafından karşılanmamaktadır. Bu işlemleri yapmayan firmalar denetlemeler sonucunda ortaya çıkarsa faizler ile birlikte işverenden tahsil edilmektedir.

Bahsedilen bütün bu yasal sorumluluklar firmalar tarafından yapılması gerekmektedir. Yerine getirilmeyen bütün sorumluluklar sonucunda oluşan aksi durumlar işveren tarafından karşılanmak zorunda kalmaktadır.

İş Güvenliği uzmanları belgelerinin sınıflarına göre görev almaktadırlar. Yasaya giren kanunların 8 inci maddesine göre çok tehlikeli sınıf içerisinde yer alan işyerlerine A sınıfı belgeye sahip olan iş güvenliği uzmanı olması gerekmektedir. A sınıfı belgeye sahip olabilmesi için B sınıfı belge ile dört yıl süre ile iş güvenliği uzmanlığı yapmış olması gerekmektedir. Tehlikeli sınıfta yer alan B sınıfı belgeye sahip olabilmek için ise C sınıfı belgeyi aldıktan 3 yıl sonra B sınıfı belge için eğitim alarak sınavdan başarılı bir şekilde geçmek gerekmektedir. Vermiş olduğumuz bilgilere göre mühendis, mimar veya teknik eleman iş güvenliği uzmanı olduklarında C sınıfı belgeye sahip olmuş bulunmaktadırlar. Sonrasında deneyime göre tekrar eğitim alarak sınavlara girerler. Sınav sonucunda başarı elde ederlerse bir üst sınıf belgeyi almaya hak kazanırlar.

 

 

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar