İş Sağlık Güvencesi

*/ ?>
İş Sağlık Güvencesi

Çalışma hayatı insan hayatında önemli yeri olan bir durumdur. Herkes geçimini temin etmek ve sosyo-ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmak durumundadır. Çalışma hayatı içinde yer alan iş sağlık güvencesi çalışma hayatında oldukça önemli bir yere sahiptir. Çünkü mevcut iş kazaları yüzünden pek çok insan bundan ciddi anlamda maddi manevi zarar görmekte ya da ölümle sonuçlanan ağır vakalarla karşılaşmaktadır. Bu açıdan iş güvencesi altında sağlık güvenliği dikkate alınması gereken en önemli konulardan biridir. İnsan hayatının ucuz olmadığı işverenler tarafından önemsenerek bu durum için gerekli tedbirlerin alınması gereklidir.

İş sağlığı ve güvenliği hakkı yasalar nezdinde çalışanların en büyük haklarından biridir. Bu hakkın ihlal edilmesi durumunda ödenmesi gereken bedel ilgili kişiler tarafından karşılanmak durumundadır.

İş sağlığı açısından çalışanların ruhsal, fiziksel ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi, çalışma koşullarının çalışanlar açısından uygun hale getirilmesi, uygun işlerde çalıştırılmaları gerekmektedir. Bunun aksini yapan kişiler gerekli ceza işlemlerine yasallar gereği çarptırılmak durumunda kalmaktadırlar.

İş Kazaları Yüzünden Çok Sayıda Vatandaşımız Mağdur Olmaktadır

Çok sayıda vatandaşımız iş sağlığı güvenliği sağlanmadığı için mağdur olmaktadırlar. Kötü şartlarda sigortasız çalıştırılan işçiler en çok mağdur olan kesim içerisinde yer almaktadır. Bu bakımdan pek çok vatandaşımız kendileri için olan temel haklardan yararlanamamaktadır. Bu da onların sadece fiziksel olarak değil madden de yara almalarını sağlamaktadır.

İş sağlık güvencesi teminat altına alınmayan vatandaşların bu şekilde mağdur olacak şekilde güvence olmadan çalışmalarının altında pek çok neden yatmaktadır. Bunlar:

 • Bilgisizlik: Bu konuda yeteri derecede bilgisi olmayan ya da bu konuya gereken ihtimamı vermeden çalışmak durumunda kalan kişiler maalesef mağdur edilmektedir.
 • Mecburiyet: Tüm çabalarına rağmen bir süre işsiz kalan kişiler bakmakla yükümlü oldukları kişiler için kendilerini çalışmaya mecbur hissettikleri için bu güvenceden mahrum kalabilmektedirler.
 • Zorunlu çalışmak durumunda olanlar: Özellikle yaşı reşit olmadan çocuk sınıfına dahil edilen kişiler aile isteğiyle ya da başka sebeplerden çalışmak durumunda kalabilmektedir. Günümüzde çok sayıda çocuk istismarı bu yolla olmaktadır.
 • Ek iş yapan kişiler: Yaptığı mevcut işin dışında ek iş yapan kişiler de bu şekilde çalışmaktadır.

İş Sağlık Güvencesi İçin Neler Yapılmalıdır?

İş sağlığı açısından önemli yere sahip olan iş sağlık güvenliği için yapılacaklar olarak şunları söyleyebiliriz:

 • Çalışanların öncelikle haklarını iyi bilmeleri ve bu konuda yasal işlemlerin ne olduğunu araştırmaları gerekir.
 • İş verenler işçiler için gerekli olan sağlık sigortasını vakit kaybetmeden yaptırmalıdır.
 • İş koşulları çalışanların sosyal, ruhsal ve fiziksel durumlarını bozmayacak şekilde olmalıdır.
 • Çalışanların kendilerine uygun olan işlerde çalıştırılmaları gerekir.
 • İşçilerin sağlığını bozacak şekilde uzun mesai saatlerinden kaçınmak gerekir.
 • Vardiyalı sistemlerde çok uzun süre ve 7.5 saatten fazla çalışma yapmamak gerekir.
 • Gerekli tedbirler en üst düzeyde alınarak çalışanların refahı sağlanmalıdır.

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar