İş Sağlığı Ve İş Güvenliğinin Temel Amaçları Nelerdir

*/ ?>
İş Sağlığı Ve İş Güvenliğinin Temel Amaçları Nelerdir

İş yerlerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden dolayı kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacı ile yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalar iş sağlığı ve iş güvenliğinin temelini oluşturmaktadır. İş yerinin iyi bir biçimde düzenlenmesi o iş yerinde çalışanların moral gücünü yükseltir ve aynı zamanda iş veriminin artması ve çoğu iş kazalarını önlemesi konusunda katkı sağlar. İş yerinde düzensizliğe yol açan etkenler ortadan kaldırılmalı ve gerekli önlemler alındıktan sonra sürekli olarak günlük takip ve denetimler ile kontrol yapılmalıdır.

İş sağlığı ve iş güvenliğinin temel amaçlarından bazıları şunlardır;

  • Çalışanların korunması, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı meydana getirmek
  • Çalışanları çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak
  • Kazalara yol açabilecek etkenleri önceden tespit edip gerekli önlemleri alarak, oluşabilecek direk ve dolaylı zarar ve ödemeleri önlemek
  • Üretimin devamlılığını sağlamak
  • Çalışma verimi arttırmak

İş Güvenliğinde Risk Değerlendirmesi

Risk değerlendirmesi; tehlikeleri belirlemek, riskleri ortaya çıkarmak ve riskleri kontrol etmek için uygun yöntemler kullanılarak yapılan çalışmaların bütünüdür. İşveren iş sağlığı ve iş güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak zorundadır ve bu zorunluluk kanunda belirtilmektedir. Risk değerlendirmesi yapılırken; çalışan işçilerin sağlık durumu, kullanılacak iş makinelerinin seçimi ve çalışma ortamının tertip ve düzeni dikkate alınmalıdır.

İşveren, yapılmakta olan risk değerlendirmesi sonucunda alınacak iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken donanımları ve ekipmanları belirlemektedir. İşveren, iş sağlığı ve iş güvenliği yönünden çalışma ortamındaki risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamaktadır.

İş Sağlığı Ve İş Güvenliğinde İşçilerin Sorumlulukları

İşçiler iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda alınmakta olan her türlü önlem ve kurallara uymak zorundadır. İşçilerin iş güvenliği ile ilgili kurallara uyup uymadığı düzenli bir şekilde denetlenmelidir. İşçiler, davranış ve kusurlarından dolayı kendilerinin ve diğer çalışan kişilerin sağlık ve güvenliğinin olumsuz etkilenmemesi için iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına dikkati etmelidir. İşçilerin sorumluluk sahibi olması ve iş güvenliği kurallarına uyması iş kazası oranlarını düşürmektedir.

İşçilerin sorumluluklarından bazıları şunlardır;

  • Kendilerine sağlanmakta olan kişisel koruyucu donanımı doğru bir şekilde kullanmak ve iş bitiminden sonra muhafaza edildiği yere geri koymak.
  • Makine, cihaz ve taşıma ekipmanlarını doğru ve kurallarına uygun bir şekilde kullanmak.
  • İş yerindeki makineleri iş dışında keyfi olarak kullanmamak.
  • İş yerinde, sağlık ve güvenliğin korunması için işverenle veya sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi ile işbirliği yapmak.
  • İş yerinde sağlık ve güvenlik için ciddi ve ani bir tehlike olduğu kanaatine vardıkları herhangi bir durumla karşılaştıklarında işverene veya sağlık ve güvenlik işçi temsilcisine derhal haber vermek.

 

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar