İş Sağlığı Ve İş Güvenliğinin Amacı Nedir

*/ ?>
İş Sağlığı Ve İş Güvenliğinin Amacı Nedir

İş sağlığı ve iş güvenliğinin asıl amacı çalışan işçileri iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı koruyarak ruh ve beden bütünlüğünün sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Kötü çalışma koşullarına bağlı olarak artan iş kazaları ve meslek hastalıklarını en az seviyeye indirmek amacıyla özellikle sanayileşmiş ülkeler iş sağlığı ve güvenliğini iyileştirme çabası içine girmişlerdir. İş sağlığı ve iş güvenliği konusunda verilen eğitimler ile toplumun daha bilinçli olmasına ve çalışanların kendilerini iş tehlikelerine ve iş kazalarına karşı korumasını öğrenmesine katkı sağlamayı amaçlar.

İş sağlığı ve iş güvenliğinin amacı teknik ve fiziki açıdan bakıldığında, işin yapılması esnasında çalışanların karşılaştıkları tehlikelerin ortadan kaldırılması veya tehlikelerin en az düzeye düşürülmesi odak noktayı oluştururken, sağlık bilimleri açısından da meydana gelen iş kazaları sonucundaki yaralanma ve meslek hastalıklarından korunma ve tedavi boyutu ön plana çıkmaktadır.

İş Sağlığı Ve İş Güvenliğinde Uzmanların Görevleri

İş güvenliği uzmanlarının başlıca görevleri şunlardır;

  • Rehberlik yaparak işyerinde yapılmakta olan çalışmalar ve değişiklikler ile ilgili olarak işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması konularında iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.
  • İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.
  • İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda gerekli çalışmaları yaparak işverene önerilerde bulunmak.
  • İş yeri ile ilgili olarak risk değerlendirmesi yapmak.
  • Çalışma ortamının gözetimini ve değerlendirmesini yapmak.
  • İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili çalışanları ve işvereni bilgilendirmek ve eğitim vermek.
  • Meydana gelen zararların derecelerini objektif, bilimsel ve etik yollar ile tespit etmek ve değerlendirmek.

İş Sağlığı Ve İş Güvenliğinin Faydaları Nelerdir

İş sağlığı ve iş güvenliği hem çalışan işçiye hem de işverene pek çok fayda sağlamaktadır. Gerekli iş güvenliğinin sağlanması ile hastalıklar ve sakatlıklar en az düzeye indirilerek çalışanların ve toplumun iyileştirilmesi sağlanır. Çalışma ortamının daha rahat ve daha güvenli bir ortam olmasını sağlar ve bu durum da çalışma motivasyonunun artmasını sağlar. Ayrıca yasalar ile uyumu sağlamaktadır. Gerekli güvenliğin sağlanması hem işyerinden kaynaklanmakta olan hastalıklar nedeni ile daha az işçi tazminatı ödemeye yardımcı olur hem de iş yerinin imajını rakiplere karşı geliştirme konusunda katkı sağlar. Ayrıca iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili alınmakta olan eğitimler tehlikeleri kavrama ve tehlikelere karşı yanıt verebilme kabiliyetinin geliştirilmesinde büyük bir fayda sağlamaktadır.

Çalışanların sağlığı ile yaptıkları işler arasındaki bağlantılar iş sağlığı ve güvenliğinin temelini oluşturmaktadır. İş sağlığı ve iş güvenliği kurumları uğradıkları iş kazası veya meslek hastalığı sonucu zarar gören işçilerin yeniden çalışabilmelerine olanak sağlamaktadır.

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar