İş Sağlığı ve Güvenlik Uzmanlığı Hakkında

*/ ?>
İş Sağlığı ve Güvenlik Uzmanlığı Hakkında

İlgili bakanlıkların çıkardığı kanunlar çerçevesinde işletmelere, çalışan işçilerin karşılaşabileceği iş kazalarının önlenmesine ve işçilerin çalışa ortamlarının güvenli olmasına yönelik İş Güvenliği Uzmanı bulundurulması zorunlu kılınmıştır. Dünya’da her gün 1 milyon insanın başına iş kazası gelmektedir. Türkiye’deki bu oran ise her gün 172 kişidir. İş kazasına maruz kalan işçilerin bazıları ölmekte, bazıları ise iş göremez hale gelmektedir. Türkiye’deki işçilerin başına gelen bu kötü durumlar yüzünden de ülkemiz bütçesine zarar uğratmaktadır.  Bunun yanı sıra ülkedeki üretimin durması ya da azalması da kaçınılmaz olmaktadır. İşverenlerin, alanlarında meslekte kariyer gelişimini artırmak ve kalitelerini artırmak için 220 saatlik İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimine katılabilirler.

İş sağlığı ve Güvenlik Uzmanlığının kendi içerisinde kategorize edilen sınıflar bulunmaktadır. Bu sınıflar A-B-C sınıfları olmak üzere üçe ayrılır. C sınıfı en alt sınıftır. C sınıfı belgeye sahip olabilmek için sınavdan 70 barajını geçenlere verilmektedir. B sınıf belgeyi almak için, C sınıfı belgesiyle en az 3 yıl görev yapmış olmalı ve B sınıfı belge alma sınavından başarılı olmalıdır. A sınıfı belgeye sahip olabilmek için de B sınıfı belgesiyle en az 4 yıl fiilen görev yapmış olmalı ve A sınıfı belge için yapılacak olan sınavdan başarılı puan almalıdır.

Eğitim Tamamlandıktan Sonraki Süreç

220 saatlik eğitimin sonunda ilgili bakanlılarca yapılan sınav doğrultusunda başarılı olan adaylara belge verilmektedir. 100 puan üzerinden değerlendirilen sınavda 70 barajını aşan adaylar ilgili bakanlık tarafından başarılı sayılmaktadır. Eğitimini tamamlayan İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) adayları eğitim süresi bitmesine takiben 3 yıl içerisinde yapılacak olan sınavlardan birine katılmak zorundadırlar. Sınava katılamayan ve katıldığı sınavların 2 tanesinden başarısız olan adaylar, tekrar eğitim sürecine tabii tutulmaktadır.

Eğitimi tamamlanan adayların gerekli kontrolleri ilgili bakanlıklar tarafından yapılmaktadır. Sınava girmeye hak kazanan adayların TC Kimlik Numaraları ÖSYM Daire Başkanlığına bildirilmektedir. Sınava ilişkin adaylara da sınav başvuru formunda yer alan gerekli açıklamalarda istenilen belgeler bildirilmektedir. Sınava girmeye hak kazanan adayların başvurularını yapabilmeleri için öncelikle 40 TL ücreti bankaya yatırmaları gerekmektedir. Bankaya yatırılan ücret sisteme geçtikten sonra ÖSYM sistemi aktif hale gelmekte ve aday online olarak başvurusunu tamamlamaktadır. Sınavında başarılı olan adayları ilgili tercihleri yaptıktan sonra yerleştirme işlemleri gerçekleştirilir. Bununla birlikte başarılı olan adaylar belgelerini aldıktan sonra özel şirketlerde de çalışma imkânı bulabilmektedir.

Çalışmaya Başladıktan Sonraki Süreç

İşverenlerin ve işçilerinde kendi sorumlulukları bulunmaktadır. Örneğin; 220 saatlik eğitim gören bir işçi çalıştığı iş yerinde eğitim sürecindeki bilgilerini uygulamalıdır. Kendisine iş yerinde verilen kişisel koruyu malzemeleri aksatmadan düzenli bir şekilde kullanmalı, herhangi bir iş yapıldığında dikkatli olup diğer çalışan arkadaşlarının da sağılığını düşünmek zorundadır. İşveren firmalar da işçisine gerekli malzemeleri tedarik ederek onların can ve mal kaybına uğramamalarını sağlamalıdır.

 

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar