İş Sağlığı ve Güvenliği Okutmanlığı Nedir?

*/ ?>
İş Sağlığı ve Güvenliği Okutmanlığı Nedir?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihinde 28339 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanmıştır. Yayınlanmanın sonrasında ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği konusunda düzenlemeler hayat geçirilmiş olmuştur. 04.04.2015 tarihinde 6645 sayılı kanun çerçevesinde, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5. Maddesinin (ı) fıkrasında yasal düzenlemeye giderek İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olabilecek kişilere yetiştirildikleri fakültede İŞ Sağlığı ve Güveliği dersi zorunlu olarak verilmeye başlandı.

İş sağlığı ve güvenliği dersi mevcut olan okullarda iş sağlığı ve güvenliği okutmanlığı yapılmaktadır. Bu sayede İş güvenliği uzmanları daha okul zamanında eğitilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi görmüş olan lisansüstü okuyan kişiler üniversitelerin açacak olduğu Okutman kadrosunda yer alabilecektir. Farklı dalda akademik kariyerini yapmak isteyen adayların, İş Sağlığı ve Güvenliği alanlarında Tezli Yüksek Lisans yaprak bu kadrolara başvuru yapabilmektedirler.

İş Sağlığı ve Güvenliği Okutmanı Ne Yapmaktadır?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri, mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları, teknik öğretmenler, fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar, üniversitelerin meslek okullarının iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları İş Sağlığı ve Güvenliği dersini zorunlu okutulması gerektiği belirtilmiştir. Bu dersi veren kişiler İş Sağlığı ve Güvenliği Okutmanı olarak atanmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda lisans öğrencilerine bilgiler sunarak iş güvenliği uzmanlığına hazırlamaktadır. Pratik düşünmeyi, risklerin kolaylıkla belirlenmesi için yapılması gereken kuralları anlatır. İş yerlerinde yer alan en çok riskleri bularak öğrencilerin daha çok bilgilenmeleri için sunumlar yapmaktadır. Diğer tüm okutmanlar gibi alanıyla ilgili tüm bilgileri öğrencilerine aktarmaktadırlar.

Ülkemizde yaşanan iş kazaları ve meslek hastalıklarının çoğalmasından dolayı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunları ortaya çıkmıştır. İş sağlığı ve güvenliği sayesinde alınan önlemler ve yapılan çalışmalar sonucunda kazalar ve meslek hastalıkları azda olsa önlenmektedir. Kazalar sonucunda alınan önlemlerle Kanunlarda değişikler ortaya çıkmaktadır. Okutmanlarda bu kanunları sürekli takip ederek öğrencileri sürekli olarak aydınlatmaya çalışır. Öğrenciler mezun olduktan sonra sınavlara başvurup, girerek iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmaktadırlar. Bu sayede iş yerlerinde alınması gereken önlemleri öğrendiklerini uygulayarak kazalara ve meslek hastalıklarına karşı önemler alacaklardır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Konuları

İş sağlığı ve güvenliği eğitim konuları içerisinde yer alan üç başlık bulunmaktadır. Genel konular, sağlık konuları ve teknik konular olarak işlenmektedir. Genel konular; çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, işyeri temizliği ve düzeni, iş kazası ve meslek hastalıklarından doğan hukuki sonuçlar, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları dersleri yer almaktadır.

Sağlık konuları; meslek hastalıklarının nedenleri, biyolojik ve psikososyal risk nedenleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması ve ilk yardım dersidir.

Teknik konular; elle kaldırma ve taşıma, ekranlı araçlarla çalışma, iç ekipmanlarının güvenli kullanımı, parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, iş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile teknik uygulama, güvenlik ve sağlık işaretleri, kişisel koruyucu donanım kullanımı, tahliye kurtarma, iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü dersleri iş sağlığı ve güvenliği okutmanları tarafından verilmektedir.

 

 

 

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar