İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

*/ ?>

50 ya da daha fazla çalışanı olan işletmelerde 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası gereği İş Sağ-lığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulmalıdır. İşverene bağlı 50’den fazla çalışanı olan birden fazla işletme var ise her işletme için ayrı ayrı kurul oluşturulmalıdır.

Kurulda aşağıdaki elemanlar yer almalıdır;

  • İşveren ya da işveren vekili,
  • İşyeri hekimi,
  • İş güvenliği uzmanı,
  • İnsan kaynakları, idari ya da mali işlerden sorumlu bir kişi,
  • İşletmede var ise bir sivil savunma uzmanı,
  • İşletmede bulunuyor ise formen, ustabaşı ya da usta,
  • Çalışan temsilcisi….

Kurulun Görevleri, Çalışma Şekli

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu yani İSG Kurulu işyerine uygun bir güvenlik ve sağlık iç yönerge taslağı hazırlar. İlk olarak hazırlanması gereken bu yönergeye göre iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanlara yol gösterir.

Kurulun önemli görevlerinden ve asli görevlerinden birisi de işyerindeki sağlık ve güvenliği tehdit edebilecek unsurları araştırmak, gerekli önlemleri araştırmak ve değerlendirmekten sorumludur.

Yapılacak olan tehlike yani risk değerlendirmesine göre tedbirleri belirlemek de yine kurulun görevleri arasındadır. Son olarak da belirlenen tehlikeleri işveren ya da vekiline bildirmek de kurulun yapması gerekenler arasındadır.

İSG Kurulu, çok tehlikeli işletmelerde en az ayda 1 kez, tehlikeli işletmelerde 2 ayda 1 kez ve az tehlikeli işletmelerde 4 ayda 1 kez toplanmalıdır. Toplantı gündemi, yeri ve zamanı en az 48 saat önce kurul üyelerine kurul sekreteri tarafından bildirilir. Üye sayısı çokluğu esasına uygun olarak toplantı başlar.

İSG Kurul toplantılarında karar, ancak toplantıya katılanların oy çokluğu ile verilebilir ve her karar için tutanak tutularak, toplantıya katılanlara imzalatılır.

Toplantı sonrası alınan kararlar ilgili kişilere duyurulur ve sıralı şekilde dosyalanarak arşivlenir.

İş Güvenliği Uzmanı

İSG Kurulu asli üyelerinden iş güvenliği uzmanları, mimar, mühendis, tekniker gibi teknik uzmanı olan işyerinin teknik elemanlarından seçilir. Eğer iş güvenliği uzmanı olma vasıflarını taşıyan eleman işyerinde yoksa işletme OSGB ya da Toplum Sağlığı Merkezlerinden destek alarak yükümlülüklerini yerine getirebilir.

İş güvenliği uzmanları risk değerlendirmesi, rehberlik, çalışma ortamının gözetimi, eğitim, bilgilendirme, kayıt ve ilgili birimler ile işbirliğinden sorumludur.

Her işletme için iş güvenliği uzmanı çalıştırma zamanı farklıdır. 10’dan az elemanı olan az tehlikeli işletmelerde iş güvenliği uzmanı yılda toplam 60 dakika süre ile çalışır.

10’dan fazla çalışanı olan işletmelerde az tehlikeli alanda çalışan başına ayda 6 dakikadan hesaplama yapılmalıdır. Buna göre örneğin 100 eleman çalıştıran az tehlikeli bir işletme ayda 100 * 6 = 600 dakika yani 10 saat süre ile iş güvenliği uzmanı çalıştırmalıdır.

Bu hesaplama tehlikeli sınıfta kişi başına 8 dakikadan ve çok tehlikeli sınıftaki işletmelerde ayda 12 dakikadan hesaplanmalıdır.

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar