İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Taraflara Düşen Görevler

*/ ?>
İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Taraflara Düşen Görevler

Sosyal açıdan kişilere verilmiş en doğal haklar arasında yer alan çalışmak, ekonomik açıdan da her kişinin gereksinim duyduğu bir ihtiyaç rolündedir. Çalışma hayatında ihtiyaç duyulan insan gücü ise çalışma hayatının devamlılığı için gereklidir. İş esnasında kullanılan insan gücü çeşitli tehlike ve riskler ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu durumda çalışma hayatının güvenli ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için insan gücünün korunması gerekmektedir.

Önceki yıllarda çok üzerinde durulmasa da son yıllarda çıkarılan iş sağlığı ve güvenliği ile birlikte iş yerlerinde güvenlik önlemlerinin alınması, işçilerin sağlıklı bir ortamda çalışması, çalışma esnasında oluşabilecek risklerin en aza indirilmesi büyük önem taşımaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarafları

Bir iş yerinde çalışan kişilerin güvenliği tek kişi veya tek kurum ile sağlanabilecek bir olay değildir. Bu nedenle çalışma esnasında sorumlu olan kişilerin her biri iş güvenliğinden sorumlu bulunmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği konusunun tarafları işçi, işveren ve devlet olarak görülmektedir. Bu üç tarafında iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlenme çalışmalarına katılması, risklerin en aza indirilmesi, iş kazalarının yaşanmaması ve meslek hastalıkların önlenmesi için tedbirler alması gerekmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Devlete Düşen Sorumluluklar

İş sağlığı ve güvenliği konusunda son yıllarda devlet yetkilileri önemli kararlar almaktadır. Alınan bu kararlar neticesinde atılan adımlarla birçok iş yerinde can ve mal güvenliği sağlanmaktadır. Bir iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli önlemlerin alınması için öncelikli adımı devletin atması gerekmektedir.

İşveren ve işçi üzerinde en büyük yaptırım payına sahip olan devlet gücüdür. Devlet, bu gücünü kullanarak mevzuat çıkarma, teşkilatlandırma ve denetimleri ile iş yerlerinde uygulanacak olan iş güvenliği konusunun standartlarını belirlemek ile görevlidir. Son çalışmaları ile bu sorumluluğu yerine getiren devlet, çıkardığı bu mevzuatların iş yerlerinde ne kadar uygulanıp uygulanmadığını da bu göreve atadığı iş güvenliği uzmanları ile denetlemektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda İşverene Düşen Sorumluluklar

İş yerinden sorumlu, işveren konumunda olan kişiler, sorumlu oldukları iş yerlerinde gerekli iş güvenliklerini almak ile sorumludur. İş yerinin bulunduğu tehlike grubuna uygun olarak alınan önlemlerin yanı sıra oluşacak riskler için işçilerini bilinçlendirmek, gerekli eğitim çalışmalarını uygulamak zorundadır.

İş yeri hekimi bulundurmak, iş güvenliği uzmanları tarafından iş yerinin gerekli koşullarda güvenli ve sağlıklı bir ortama dönüştürülmesini sağlamak, meslek hastalıklarına karşı önlem almak, iş yerinde güvenlik açısından gerekli olan malzeme ve kıyafetleri kişi sayısınca, yeterli miktarda bulundurmak, bilinçlendirme çalışmaları yapmak işverenin iş güvenliği konusundaki sorumlulukları arasında yer almaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda işçilere de görev düşmektedir. Devletin aldığı yeni iş güvenliği kararlarını takip ederek, işveren tarafından iş yerinde uygulanan iş sağlığı güvenliği kurallarına uygun hareket etmek, iş yerinde uygun kıyafet giymek, alınan önlemleri uygulamak işçiye düşen sorumluluklar arasındadır.

 

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar