İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramının Ortaya Çıkması

*/ ?>
İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramının Ortaya Çıkması

İş yeri, fabrika, özel şirketler gibi insanların çalıştığı yerlerdeki çalışma şartlarının gerekli sağlık koşullarına uyumlu olması, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması son derece ehemmiyet arz eden bir konudur. Özellikle fazla sayıda insanın çalıştığı fabrika tarzı yapılanmalarda bu konunun önemi de artmaktadır.

İş yerindeki çalışma şartlarının belirli standartlar seviyesinde tutulması gerekmektedir. İş yerinde herhangi bir problem yaşanmadan önce gerekli önemlerin alınması oluşacak problemleri sıfırlayamasa da asgari düzeye indirebilir. İnsan sağlığı yer yüzündeki herkes için en önemli konudur ve olmalıdır da.

İş yerlerindeki çalışma şartlarının güvenli bir şekilde yürütülmesi de insan sağlığına verilen önemi göstermektedir. İş yeri kazaları yaralanma ve ölümlerde ne kadar acı da olsa ilk sıralarda yer almaktadır. Geçmişten günümüze kadar gerek bireysel kazaların gerekse de toplu ölümlerin yaşandığı birçok iş kazası vakası bulunmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Bu tip kaza ve ölümlerin engellenmesi ve azaltılması konusunda iş yerinde kaza öncesi güvenlik önlemlerinin alınması çok önemlidir. Bu konunun önemine binaen ülkemizde de 2012 yılının Haziran ayında kabul edilip devam eden zamanda maddelerine göre değişik zamanlarda yürürlüğe girecek olan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile önemli bir adım atılmıştır.

Kabul edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ülkemizde de iş yeri sağlığı ve iş yeri güvenliği ile iş yeri doktoru, iş güvenliği uzmanı gibi kavramlar da ortaya çıkmıştır. Çok sayıda iş kazasının ve iş kazalarına bağlı ölümlerin çokça yaşandığı ülkemizde hem çalışanların bilinçlendirilmesi hem de iş yerlerinin güvenliği konusunda atılan bu adımın önemi daha da artmaktadır.

İş Güvenliği Neden Bu Kadar Önemli

Yukarıda da açıkladığımız gibi ülkemizde iş kazaları ve buna bağlı ölümler üzücü bir şekilde büyük bir paya sahip. Bu nedenle İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile yürürlüğe giren düzenlemeler ile bu alanda etkili adımlar atılması amaçlanmıştır. İş yerlerinde gerekli güvenlik önemlerinin alınması, problem öncesi ve sonrasında gerekli tedbir ve çözümler ile bunlara yönelik tespitler iş yerlerinin güvenliği açısından önem arz eden bir konudur. Kabul edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte de iş güvenliği konusunda da bir açık ortaya çıkmış ve yeni bir istihdam alanı da oluşturulmuştur.

İş yerlerinde iş güvenliği uzmanlarının bulunması üzerinde çokça durulması bir konudur. İş sağlığı ve güvenliği kanununun sağlık kısmı ortaya çıkan problemlerin çözülmesinde ortaya çıkmaktadır. Burada bizim üzerinde durmamız gereken konu ise iş güvenliği kurumu. İş yerlerinde bulunacak olan iş güvenliği uzmanları hem iş yerinde güvenlik açığı olan konuları tespit edip bu açıklara yönelik olarak çözüm önerisi getirerek hem de çalışanların gerekli güvenlik koşullarını alarak kendi güvenliklerini sağlamalarında yardımcı olarak görev üstlenmektedir.

 

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar