İş Sağlığı Ve Güvenliği Hakkında

*/ ?>
İş Sağlığı Ve Güvenliği Hakkında

İş yeri içinde ergonomik çalışma koşulları oluşmaması durumunda iş kazaları ve meslek hastalıklarının oluşmasının kaçınılmaz olduğunu belirten uzmanlar, Bu durumun oluşmaması için biz iş güvenliği uzmanları insanlara uygun işlerde çalışmaları konusunda sektörde yer alan işverenleri ve çalışanları bilgilendirmesi gerektiğini söyledi. İş kazalarının oluşum durumları, iş kazalarının önlenmesi için gerekli yapılacak tedbirlerin alınması, meslek problemleri, iş yeri konusunda sağlık güvenlik işaretleri olarak sıralanabilir. Bu eğitimler ise tehlike sınıfına göre bir iki üç yılda bir tekrarlanabilir.

Ülke Geliştikçe Değer Düşüyor

Gelişmiş ülkelere bakıldığı zaman iş kazaları oranının düşük görülmektedir. Gelişmiş ülkelerdeki makine ve teçhizatın güvenlikli donatısının tam olmasının yanında, kişilerin eğitimli bulunması da iş kazalarının düşük olmasını sağlamaktadır. Çalışanlara gerekli eğitimler ulaştırılarak iş kazaları büyük oranda önlenmektedir. Ancak, eğitimsiz insanları hiç bilmedikleri bir ortama tehlikeleri belirtmeye gerek kalmadan sokmak kişileri iş kazasına maruz bırakmaktadır.

Bilinçli İnsan Sayısı Artıyor

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği şartlarını getiren firmaların oranları artmaya başladı. Şirketlerin büyük bir çoğunluğunda da bu tür güvenlik bilinçlenmesi oluşmaya başladı. İş kazalarının azaltılması ile beraber eğitimli çalışan sayısının yükseltilmesi, çalışanların çok daha uygun ortamlarda çalışmasını hedeflenmesi gerekmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği, çalışan kişilerin işe gelirken, evlerinden çıkıp tekrar dönmeleri arasında geçen zamanı içermektedir. Servis hizmetleri ile beraber çalışma ortamına giriş yapmaları, uygun çalışma ortamının tam olarak sağlanması gerekmektedir. Bunun yanında iş sırasında çalışanlara ne tür koruyucu ürünlerin verilmesi gerektiği, çalışma sırasında eğitimleri, dikkat edilmesi gereken konular, çalışanların çalışma şartlarının iyileştirilmesi gibi konuları da kapsamaktadır.

Kanunda Neler Var?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu içerisinde işverenlere, çalışan kişilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmasını sağlayabilmek gibi yükümlülükler getirilmiştir. İşverenler kaza durumlarına dair nasıl önlemler alması gerektiğini bilecek kişi tarafından öğrenerek, ileriki süreçlerde bir sorun yaşanmaması için bilgilendirmektedir. İşçinin de güvenli ve sağlıklı bir ortam içerisinde daha rahat çalışacağını aktaran uzmanlar iş sağlığı ve güvenliği konusunda ortamın çok daha güvenli hale getirilmesi ve uygun çalışma koşullarının sağlanması için kontrollerin yapılması gerektiğini açıkladı. Sektör konularına göre yönetmelik ve kanunların gerektirdiği işlemlerin yapılıp yapılmadığını denetlenmesi gerekir.

İş Güvenliği Uzmanlığı

Uygun eğitim kurumları içerisinde eğitim almak gerekmektedir. Daha sonra ise eğitim kurumundan 220 saat eğitim almak şarttır. Bakanlığın açtığı sınavdan başarılı olunması gerekir. Sertifika alınarak çalışmaya başlanılabilir. Zamanlar iş güvenliği konusunda üst gruplara çıkılır. Sınıflar C-B-A şeklinde yer almaktadır. Tehlike sınıflarına göre uygun sınıftaki uzman çalışmaktadır.

İş yeri içerisinde oluşacak tüm kazaların oluşumunda işveren kusursuz sorumlu olarak yer alır. İş yeri içerisinde iş güvenliği uzmanı işverenlerin aramış olduğu kişi olduğu için iş güvenliği uzmanı da meydana gelen bu kazalarda sorumlu bulunmaktadır.

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar