İş Sağlığı Ve Güvenliği Bölümünü Tanıyalım

*/ ?>
İş Sağlığı Ve Güvenliği Bölümünü Tanıyalım

Son yıllarda popüleritesi artan ve yeni tasarılar ile güncellenen yeni kurallar sebebi ile meslek seçimlerinde de önem sıralarında değişimler olmaya başlamış ve en çok ihtiyaç duyulan meslek dallarına artık yenileri de eklenmeye başlanmıştır. İş Sağlığı Ve Güvenliği Bölümü de bunlardan biri. Son yıllarda işçilerin haklarını koruyabilmek ve çalışma sahasında daha özverili çalışma alanı oluşturabilmek için bu bölüm ortaya çıkmış ve ihtiyaç da doğal olarak çok artmıştır. Resmi kurallara göre her iş yerinin bir adet iş sağlığı uzmanı bulundurması gerekmektedir. Peki bu bölümün yeterlilikleri, ülkemizdeki konumu, önemi, sınavlarda ne istediği hakkında biraz daha fazla detaya değinelim ve bölümü yakından tanıyalım.

İş Güvenliği Uzmanı Kimdir Ve Görevleri Nelerdir?

İş sağlığı ve güvenliği alanında özel olarak eğitilen ve gerekli sınavlardan geçen uzmanlardır. Amaçları çalıştıkları kurumda bulunan çalışanların her türlü açıdan güvenliğini sağlamak ve buna göre de şartları kontrol etmektir. Mühendis, mimar ya da teknik elemanların özel olarak ilgi odağı olduğu bilinir. Günümüzdeki yasalar içinde artık 50 kişilik bir grubun 6 aylık çalışma performansı içinde bile en az 1 uzman bulundurması zorunludur. Bu iş sahası içinde az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere 3 sınıflandırma yapılmaktadır. Çok tehlikeli olarak görülen iş yerlerinde 20, tehlikeli olarak görülen iş yerlerinde 15 ve az tehlikeli olarak görülen iş yerleri için de 10 dakika bulunarak görev almaları gerekmektedir. Gerekli gözlemleri yapıp uygun şartları sunmaları istenir.

Nasıl Bir Eğitim Alınmalı?

Mimarlık, biyoloji, kimya, fizik ve mühendislik alanında okumuş ve bu mesleklere sahip olan bireylerin ek olarak 2 yıllık iş sağlığı ve güvenliği bölümünü okumaları istenir. Bu alanlarda çalışan kişilerin çalışma ortamlarına daha çok aşina olduğu bilindiğinden meslek sınırları bu şekilde çizilmiştir. Elbette ki bu mesleklere sahip olunmasa bile üniversite sınavına girerek de 2 yıllık bölüm kazanıldıktan sonra okunabilmektedir. Günümüzdeki önemi ve ihtiyacı göz önüne alındığı zaman önü açık bir bölüm olduğunu da ifade edebiliriz. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olabilmek için elbette biraz mesleki anlamda da gelişilmesi gerekmektedir.

Mesleğin Zorlukları Var Mı?

Genel itibari ile yorumladığımız zaman kolay meslek unsurunun bulunmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. İş sağlığı ve güvenliği uzmanları olarak meslek içinde belli başlı noktalarda sıkıntılar ile karşılaşılmaktadır. Örneğin;

  • Kaza olma ihtimalinin yüksek olduğu bir meslek olarak düşünebiliriz.
  • Ufak bir hata bile büyük bir riski beraberinde getirebilir ve büyük sonuçlar doğurabilir. Detaycı olmak önemlidir.
  • Çalışanların sağlık durumları elverişli mi diye sürekli olarak kontrol edilmektedir.
  • Ağır yaralanmaların olduğu bir iş yerinde ilk olarak sorgulanacak kişi iş sağlığı uzmanıdır.
  • İnsanların hayatları ile birebir iletişim halinde olunduğu için sorumluluğu oldukça yüksektir.

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar