İş Kazası Geçirenler Ne Yapmalı

*/ ?>
İş Kazası Geçirenler Ne Yapmalı

İş kazasının meydana gelmesi durumunda işçi ve işverenin neleri yapması gerektiği, gerek uygulamada gerekse de yapılan içtihatlar ve kanunlarla belirlenmektedir. İş kazasının meydana gelme konusundan itibaren tarafların yapmaları gerekebilen işlemler söz konusu olacak, bu işlemler de belirli zamanlar içerisinde yapılmaktadır. Nitekim bazı konular içerisinde kanun, işverene ve işçiye süre sınırlaması getirmiş ve belirli zaman içerisinde bu işlemlerin gerçekleştirilmemesi cezai müeyyidelere bağlanmıştır. Şimdi iş kazasının meydana gelmesi ve iş kazası sürecini kısaca yazacağız.

İş Kazasının Meydana Gelişi ve Yapılması Gerekenler

İş kazasının meydana gelmesi durumda işçi ve işveren açısından bazı yükümlülükler doğmaktadır. İşverenin iş kazasının yapılması ile birlikte doğan yükümlülükleri şu şekilde olmaktadır;

İşverenler, işyerleri içerisinde meydana gelen iş kazasını/meslek hastalığını en fazla 2 (iki) iş günü içinde ilgili bölge müdürlüklerine yazılı olarak bildirmek zorundadır.

İş kazası, SGK’ya kazadan sonra yaşanan üç iş günü içerisinde haber verilmelidir.

İş kazası, bağlı yer alan kolluk kuvvetlerine derhal bildirilmesi gerekir.

İş Kazası Geçirdim Ne Yapmam Gerekiyor?

İş kazası ya da meslek hastalığı geçiren işçiler, kaza sonrası ne yapılması gerektiğini, uygulamaların hangi sürede ve nasıl gerçekleştirileceği konusunda bilgi sahibi olmamaktadır. Bu yüzden vereceğimiz bilgiler büyük önem arz eder. İş kazasının meydana gelmesiyle beraber ilk husus işçinin sağlığına yönelik tedbirlerden oluşur. İş kazası halinde yapılacak olan işlemler;

İşçinin sağlığı ile ilgili yer ala gerekli işlemler yapılmalıdır.

İş kazası bağlı bulunan kolluk birimine(polis, jandarma) bildirilmesi gerekir.

İşyeri kaza raporu mutlaka düzenlenmelidir.

İşyeri kaza raporu içerisinde 2 adet tanık beyanı olmalıdır.

İş kazası SGK’ya bildirilmesi gerekir. SGK’ya bağlı müfettişler kaza bögelsine gelerek olayın iş kazası olup olmadığını araştırılmalıdır.

İş kazası Bölge Müdürlüğü’ne de bildirilir. Bölge Müdürlüğü ise kendi müfettişlerini göndererek iş kazanlarına dair maluliyet oranlarını belirlemektedir.

İş Kazası Geçirdim Haklarım Nelerdir?

İş kazası geçiren işçiler bu kaza durumunda işgücünü kaybetmiş olabilir. Bununla beraber iş kazası geçiren işçi bir uzvunu(el, kol, bacak) kaybına uğramış ya da ölmüş de olabilir. Hal böyleyken işçi, iş kazası sırasında bir hak kaybına uğrayabilir ve bu hak kaybının giderilmesi gerekmektedir. Peki iş kazası geçiren işçinin hakları neler olmaktadır.

İş kazası halinde işçinin hakları ise şunlardır;

—Vefat etmiş sigortalının hak sahiplerine ödenek bağlanması,

—Geçici olarak iş göremezlik ödeneği verilmesi,

—Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi.

—Vefat eden sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi,

İşverene Karşı Dava Açabilir Miyim?

İş kazası geçirmiş olan işçi, işgücü kaybı oranı doğrultusunda maddi ya da manevi tazminat davası açmaktadır. Bununla beraber işçinin iş kazası neticesinde ölmesi durumunda manevi tazminat davası ölen işçinin mirasçıları davayı açma durumuna sahip olacaktır. Açılmış olan maddi ve manevi tazminat davasının avukatla temsil edilmesi zorunlu yer almamakla beraber bu tür teknik davaların avukatla takip edilmesi daha sağlıklı olmaktadır.

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar