İş Kazası Geçiren İşçinin İş Gücü Nasıl Belirlenir?

*/ ?>
İş Kazası Geçiren İşçinin İş Gücü Nasıl Belirlenir?

Çalışan işçi iş kazası geçirmişse, ilk adım olarak SGK yani Sosyal Sigortalar Kurumu’na başvurması gerekmektedir. Bu başvurunun ardından iş kazasının açılması için başvuru yapması gerekmektedir. Yetkililer tarafından sunulan evraklara atılacak imzalarından sonra iş kazası dosyası açılmış olacaktır.

İş gücü kaybı belirlendikten sonra iş kazası sonucu alınacak olan tazminatın belirlenmesi yapılmaktadır. Rapor çıktıktan sonra maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı işçiye doğmaktadır. Bu rapor olmadan tazminat davası açma ihtimaliniz ortadan kalkmaktadır. Bundan dolayı dava açmak isterseniz raporu almanız gerekmektedir. İş kazası sonucunda işçi iş gücünü kaybedebilmektedir. El, kol, bacak gibi belirli uzvunu kaybedebilir. Bunların yanında daha kötüsü olarak işçi iş kazası sonucunda ölmüş olabilir. İşçi bu durumlarda işçi hak kaybına uğramış olduğu için bu kaybın giderilmesi gerekir.

  • Geçici olarak ş göremezlikten dolayı ise, iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi gerekir.
  • Ölen sigortalı işçinin hak sahiplerine ödeneğinin verilmesi gerekir.
  • Ölen sigortalı işçi hak sahiplerine için cenaze ödeneği verilmesi gerekir.
  • Ölen Sigortalı işçinin gelir bağlanan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilir.

Yukarıda belirtilen maddelerde yer alan ödenekleri ölüm ya da kaza sonucunda işçiye ya da işçinin hak sahiplerine ödenmesi zorunludur. Bu ödemeleri gerçekleştirmeyen işverenlere cezai uygulamalar yapılmaktadır. İş güvenliği ve sağlığı alanında yavaş ilerleyen ülkemizde bu gibi olaylarla karşılaşılmaktadır. Bunun nedeniyle iş güvenliği eğitimlerine verilen önemin daha da artması gerekmektedir. Verilen bu eğitimlerde işçi ve işveren daha fazla bilgilendirilmelidir. Bu şekilde işçi ve işveren kendi haklarını bilerek ona göre daha dikkatli hareket etmelidir.

İş Kazası Geçirildiğinde Yapılması Gerekenler

İş kazası iş yerinde başınıza gelen kazaların hepsine denmektedir. İş kazası sadece bedenen geçirmiş olduğunuz bir durum değildir. Ruhen geçirdiğiniz bir hastalıkta iş kazası ismini almaktadır. İş kazalarında işveren ve işçinin yapması gereken kurallar bulunmaktadır. İş kazası halinde bu kurallara uygun olarak hareket edilmesi işçi ve işverenin lehine olacaktır. Kuraların yanında yapılması gereken işlemlerin süreleri oldukça önem taşımaktadır. Kanunlarla birlikte bu süre sınırlamaları hem işçiye hem de işverene gelmiştir. Bu belirlenen süre içerisinde iş kazasının belirtilmemesi cezai işlemin başlayacağı anlamını taşımaktadır.

İş Kazalarının İşleme Geçme süreleri

  • iş yerinde oluşan iş kazalarını ve meslek hastalıklarını işveren en geç üç gün içerisinde işyerinin ilgili bölge müdürlüğüne bu durumu yazılı bir şekilde belirtmesi gerekmektedir.
  • İşyerinde olan iş kazasının bağlı olunan kolluk kuvvetlerine (polis, jandarma) anında bildirilmesi gerekir.
  • İş kazasından sonraki üç iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na iş kazası hakkında bilgi verilmesi gerekir.
  • İşverenin iş yeri kaza raporu düzenlemesi yapması gerekmektedir.
  • Kaza raporunda iş yerinden iki adet tanığın beyanının yer alması gerekmektedir.
  • SGK’ya bildirilmiş olan kaza sonrasında SGK’ya bağlı bulunan müfettişler kaza olan yere gelerek araştırmalarını yapmaktadırlar. İş kazalarında oluşan riskler için alınan önemlere bakılır.

 

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar