İş Kazalarında Uygulanan Hapis Cezaları

*/ ?>
İş Kazalarında Uygulanan Hapis Cezaları

Çalışma esnasında çalışan kişiler, çeşitli nedenlerden dolayı iş kazaları geçirebilmektedir. Meydana gelen iş kazaları yaralanma, sakat kalma veya ölümle sonuçlanmaktadır. Kazayı geçiren kişinin mağduriyetinin giderilmesi için devlet tarafından iş kazası geçiren kişilere çeşitli haklar tanınmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan çalışmalarla iş kazaları konusunda verilen önem de her geçen gün artmaktadır.

İşyerlerinde meydana gelen iş kazalarının çoğunluğunun dikkatsizlik ve ihmal nedeniyle kaynaklandığı bilinmektedir. Bu nedenle hem işveren hem çalışan kişiler, işyerinde belirlenen iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun hareket etmeye özen göstermelidir. Önceden alınacak tedbirler ve güvenlik önlemleri ile çoğu iş kazaları engellenebilmekte veya en az hasarla atlatılması sağlanmaktadır.

İş Kazalarında Ceza Davaları

İş kazaları sonucunda iş kazası geçiren kişi ve yakınlarına dava açma hakkı tanınmaktadır. Çoğu iş kazası sonucunda iş kazası geçirenler işyerlerine tazminat davası açmaktadır. Fakat bazı durumlarda kişiler tazminatla birlikte veya sadece iş kazası ceza davası da açabilmektedir. İş kazası ceza davalarında eğer işverenin bir kusuru, kastı ve ihmali varsa hapis cezalarından, işyeri kapatma cezalarına kadar çeşitli cezalar uygulanmaktadır.

Bir iş kazasında ceza uygulanabilmesi için işverenin veya işyerinde bulunan bir diğer üçüncü şahsın kastı olması gerekmektedir. İhmal, kast ve kusur durumları olmadığında iş kazalarında ceza uygulaması yapılmamaktadır.

İşverene Uygulanan İş Kazası Yaptırımları

İş kazası sonucunda açılan ceza davasında, işverene ceza uygulanması için öncelikle gerekli incelemeler yapılıp kast, kusur, ihmal olduğuna ilişkin belgelerin mahkemeye sunulması gerekmektedir. İşyerlerinde işyeri sahibi, işyeri ortakları, işveren vekilleri, işyeri yetkilileri işveren konumunda yer almaktadır. Kast, ihmal ve kusur bu kişilerde aranıp ceza uygulaması da bu kişilere kesilmektedir.

Mahkemece geçirilen iş kazasında kast, kusur olduğu tespit edildiğinde eğer iş kazası ölümle sonuçlandıysa bu taksirle ölüme sebebiyet verme suçu kapsamında incelenmektedir. Bu durumda işveren hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Kaza geçiren kişinin ölmesi durumunda mirasçılarına da maddi – manevi tazminat hakkı doğmaktadır.

İş kazası sonucunda çalışan kişi yaralanmış veya sakatlanmışsa genellikle para cezası uygulamaları yapılmaktadır. İş göremezlik ödemesi, kişinin meslekte çalışma kaybı, tedavi ücreti işverenden alınmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ölen çalışanın yakınlarına bağlanan maaşın tahmini tutarı da işverenden talep edilebilmektedir.

İşçiye Uygulanan İş Kazası Yaptırımları

İş kazaları sadece işverenin dikkatsizliği veya ihmalkarlığı nedeniyle gerçekleşmemektedir. Çalışan kişinin çalışma koşullarına uygun kıyafet giymemesi, önlem almadan çalışması, güvenlik tedbirlerine özen göstermemesi durumunda da iş kazaları yaşanmaktadır. Bu durumda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işçi cezalandırılmaktadır.

Bir çalışan iş kazası geçirdiğinde sigorta müfettişleri tarafından yapılan incelemelerde ağır kusurun işçiye ait olduğu tespit edilirse Sosyal Güvenlik Kurumu çalışana yaptığı iş göremezlik ödemesi, sürekli iş göremezlik geliri gibi verdiği miktarları işçinin gelirinden kesmektedir.

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar