İş Kazalarına Karşı Önlem Alma

*/ ?>
İş Kazalarına Karşı Önlem Alma

İş kazaları ve meslek hastalıkları genel olarak işçilerin iş güvenliği konusunda eğitimsiz olması ve dikkatsiz bir şekilde çalışması, aynı zamanda işverenin de iş sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini almamasından kaynaklanmaktadır. İşçilerin daha sağlıklı ve daha güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak için iş sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin işveren tarafından alınması gerekmektedir. Alınmakta olan iş güvenliği önlemleri güvenli bir çalışma ortamı sağlamaktadır. İş sağlığı ve iş güvenliği çalışma verimini arttırır ve aynı zamanda iş yerinde oluşabilecek maddi hasarları ve manevi hasarları ortadan kaldırır.

İş Kazalarının Sebepleri

İş kazasından doğmakta olan zararlar arasında kaza sonucu ödenmekte olan tazminatlar, dava giderleri, kaza esnasında hasar gören tesis ve makine onarımı gibi hasarlar meydana gelmektedir. Bunlardan daha da önemlisi işçilerin sağlığına zarar gelebilmekte ve güvenlik önlemlerinin alınmamasından kaynaklanan kazalar çoğu kez ölümle sonuçlanabilmektedir.

İş kazalarının önlenebilmesi için yapılması gerekenler;

–          İş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin düzenli olarak verilmesi

–          Sorumluluk sahibi olmak

–          İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili risk değerlendirme çalışmalarına katılım sağlanması

–          Tehlikeli durum ve tehlikeli davranışları ortadan kaldırmak

İş kazalarının temel nedenleri arasında insan, makine, çevre ve yönetim gibi faktörler başrol oynamaktadır.

İnsan faktöründe; fiziksel nedenler ve psikolojik nedenler yer almaktadır. Bunlar; uykusuzluk, yorgunluk, hastalık, üzüntü, unutkanlık ve dikkatsiz davranışlardır. Makine faktöründe; arızalı ekipman, yetersiz kontrol ve bakım, eksik ve kusurlu koruyucular, hatalı makine yerleşiminden kaynaklanmaktadır. Çevre faktöründe;  yetersiz çalışma bilgisi, uygun olmayan çalışma metodu, uygun olmayan çalışma ortamıdır. Yönetim faktöründe; yetersiz yönetim, eğitim eksikliği, talimatların tam olarak uygulanmaması, yetersiz güvenlik yönetim planı, işe uygun olmayan personel istihdamı, yetersiz sağlık kontrolü gibi faktörler etken göstermektedir.

İş Güvenliği Kurallarına Uygun Çalışma Ortamı Nasıl Olur

İş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmanın en etkili yolu işyerlerinde iş güvenliğine uygun bir çalışma düzeninin kurulmasıdır. İşletmelerde iş güvenliği önlemlerinin alınması iş kazalarının meydana gelme riskini en aza düşürmektedir. İşveren, mesleki risklerin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsayarak, iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin sunulması için çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmelidir.

İş kazalarının % 88’i güvensiz davranışlardan, % 10’u tehlikeli durumlardan ve % 2’si ise önlenemez nedenlerden kaynaklanmaktadır.

İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun çalışma ortamlarında;

–          Tehlikelerin analizi yapılır.

–          Tehlikeleri önlemek için çözüm yolları aranır ve gerekli çalışmalar yapılır.

–          İş yerine uyarı afişleri ve levhalar asılır.

–          Çalışan işçiye iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda eğitim verilerek bilinçlendirilir.

–          İşçi seçimi yaparken çalışma koşullarına uygun bir işçi seçimi yapılır.

–          Gerekli disiplin önlemleri alınır.

 

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar