İş Güvenliğinde Tehlikelilik Kriteri

*/ ?>
İş Güvenliğinde Tehlikelilik Kriteri

Her ne kadar iş sağlığı ve güvenliği ile buna bağlı olarak iş güvenliği uzmanlığı kavramı ülkemizde son dönemlerde bahsedilmeye başlanılsa da asla geri plana atılmaması ve üzerinde ehemmiyetle durulması gereken bir konudur. Geçmişten günümüze kadar birçok insan iş kazalarında hem kaza öncesi gerekli tedbirlerinin alınmaması hem de kaza sonrası gerekli müdahalelerin yeterli ve zamanında yapılamaması nedeniyle ya yaralanmış yada hayatını kaybetmiştir. Bundan dolayı hem iş yerinin tehlike açısından durumunun tespiti hem de buna yönelik iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesi çok önemlidir.

Birçok farklı iş kolunun üretim faaliyetinde bulunması, çeşit çeşit ürünlerin üretim bandından geçerek piyasaya sürülmesi karşısında farklı amaçla faaliyet gösteren iş yerleri de üretimin içinde bulunuyor. Farklı üretim koşullarına göre de bu yerlerdeki işin az, çok ya da gerçekten çok fazla tehlike arz ettiği alanlar var. Sıradan bir fabrika ile nükleer bir işleme yapan yada kimyasal üretim yapan bir iş kolunu aynı güvenlik kategorisinde değerlendirmek abes kaçacaktır.

Bu iş kollarındaki farklılık ve beraberinde getirdiği tehlikeliliğin çeşitliliği sonucunda tehlike sınırlarının belirlenmesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte genel çerçeve çizilerek belirli bir kriter yakalanması amaçlanmıştır.

İş Güvenliği Uzmanlığının Sınıflandırılması

Bahsettiğimiz üzere iş kolları ve iş sahasındaki tehlikeliliğin bu kadar çeşitlendiği bir zeminde bu iş yerlerinde görevlendirilecek olan iş güvenliği uzmanlarının da tek bir şekilde kategorize edilerek görevlendirilmesi akla ve mantığa çok da uygun düşmeyecektir.

iş yeri sahasında yapılan işin arz ettiği tehlikelilik boyutuna göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli şeklinde bir ayrım mevcuttur. Yine İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda belirtildiği üzere bu işyerlerinde görevlendirilecek olan iş güvenliği uzmanları da çok tehlikelilerde A sınıfı, tehlikelilerde B sınıfı ve az tehlikelilerde ise C sınıfı olacak şekilde bir ayrıma tabidir.

İş güvenliği uzmanlığında belirtilen bu sınıflar görev yapılabilecek iş yeri tehlikeliliği konusunda üst sınırı belirtmektedir. Yoksa A sınıfı bir iş güvenliği uzmanı tehlikelilik boyutu önemli olmadan bütün işletmelerde, B sınıfı bir iş güvenliği uzmanı da tehlikeli ve az tehlikeli olarak belirlenen işletmelerde görev yapabilir. Bunlardan sadece C sınıfı iş güvenliği uzmanları kendi sınıfı olan az tehlikeli iş yerlerinde görev alabilmektedir. Yine Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde sınıfların görevlendirilmesinde özel düzenlemeler de yapılabilmektedir.

Sınıflar Arası Geçişler

İş güvenliği uzmanlığında A, B ve C sınıfı olarak belirlenen uzmanlık alanları ömür boyu bir sınırlama değildir. Sıfırdan iş güvenliği uzmanı olmak isteyen bir kişi öncelikle C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine girerek iş güvenliği kariyerine bu basamağa adım atarak başlar. Kendi sınıfında belirli bir süre görev aldıktan sonra bir üst sınıfın eğitimine katılmak suretiyle sınavda başarılı olanlar bir üst sınıf iş güvenliği uzmanlığına geçme hakkını elde edebilirler. Bu süre A sınıfından B sınıfına geçmek için 3 yıl, B sınıfından A sınıfına geçmek için ise 4 yıldır. Bu süreden sonra başarı bir eğitim ve sınavdan sonra yükselmek için başka özel bir kriter aranmamaktadır.

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar