İş Güvenliği Yasasında Değişiklik Var Mı?

*/ ?>
İş Güvenliği Yasasında Değişiklik Var Mı?

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle beraber Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik gerçekleştirilmesine Dair 6645 sayılı Kanun 04.04.2015 tarihinde Meclis Genel Kurulu tarafından kabul edildi. 6645 sayılı yer alan Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı bulunan İş Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ile beraber Genel Sağlık Sigortası Kanununun yanında Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararname üzerinde değişiklik yapılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Neler değişiyor?

— Gece çalışma sürelerinde özel düzenleme

— Babalara doğum izni!

— SGDP oranında %15’den %10’a azalma!

— 3.çocuk içi AGİ %10!

— Ölümlü iş Kazasına ihale yapma yasağı

Ertelenen Madde

İş Sağlığı Güvenliği (İSG) yasası içerisinde, 1 Temmuz 2016 itibariyle başlamış olan yükümlülüğü; Kamu kurumları ile 50’den az bulunan çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri içerisinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi İSG-Katip atayabilmesi ve devamlı İSG hizmet alınması zorunluluğunda 01.07.2017 yılına kadar 1 yıl erteleme yapılmıştır.

2016 ‘dan 2017 yılında erteleme yapılan kısım İSG-Katip sistemi içerisinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı için İSG-Katip ataması gerçekleştirilerek, işyerlerinin periyodik takip ederek İSG açısından gözetim ve denetim altında tutulması gerekir. Bu bir yıl ertelenen madde hariç kanundaki tüm yasal sorumluluklar devam ediyor.

7 Eylül 2016 yılında Resmi gazetede yayınlanmış olan ”Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Başlık” isminde yayınlanan 6745 sayılı kanun ile beraber 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun 38. maddesinde belirtilmiş olan 6. ve 7. maddelerin uygulama yükümlülükleri konusunda kamu kurumları sayılan işyerleri içerisinde ve 50 ‘den az çalışanı yer alan özel işletmelerde 1.7.2016 tarihinden 1/7/2017 tarihine kadar 1 yıl süre ile ertelenmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan memur çalışanlar için ve 50 den az çalışanı bulunan özel işletmelerde İSG profesyoneli istihdam zorunluluğu 1 Temmuz 2016 yılından 1 Temmuz 2017 tarihine kadar ertelenmiştir.

Maden İşyerleri

Maden yönetmeliğinde yapılmış olan değişiklikle grizulu ya da yangına elverişli kömür damarlarının bulunduğu ocak içerisinde işveren tüm çalışanlarına 01.01.2016 yılından sonra oksijenli ferdi kurtarıcı sağlaması gerekir. Bu kapsamda yeraltında yapılan çalışma süresince, çalışanların yanında oksijenli ferdi kurtarıcı bulundurması zorunlu hale gelmektedir. Kullanılacak olan ferdi kurtarıcılar TS-EN 13794 sayılı bulunan standarda uygun ve herhangi bir acil durum esnasında madenden güvenle çıkışı sağlayabilecek nitelikte olması gerekir. İşveren yeraltı madenleri içerisinde 01.01.2016 tarihine kadar göçük, gaz ve toz patlaması, zehirli ya da boğucu yer alan gaz yayılımı gibi işçilerin sağlığı ve güvenliğini etkileyebilecek herhangi bir acil durumun meydana gelmesi durumunda işçilerin güvenli şekilde tahliyesini sağlayabilecek koşullarda oksijenli ferdi kurtarıcı değişim ya da dolum istasyonları kurmak zorundadır. Personel herhangi bir acil durum sırasında madeni tahliye ederken eğer yanlarında yer alan ferdi kurtarıcılar yeterli bulunmazsa bu istasyonlardan yeni kurtarıcı alabilecek veya kartuş dolumu yapılacaktır.

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar