İş Güvenliği ve Sağlığı Maddeleri

*/ ?>
İş Güvenliği ve Sağlığı Maddeleri

İş güvenliği nedir? İş güvenliği ve sağlığının tanımını yapacak olursak, bir iş yerinde devam eden bir işin aksamasına ve sağlık problemlerine yol açabilecek  sorunları ortadan kaldırmak için yapılan düzenlemeler diyebiliriz. Sistematik ve bilimsel bir çalışmayla, iş alanındaki güvenliği sağlamak için yapılır. İş güvenliği ve sağlığı, Avrupa Birliği içerisinde 1980’li yıllardan bu yana ağırlıklı bir şekilde ele alınmıştır. İş güvenliği ve sağlığı alanında yapılması gereken genel çalışmaları şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Çalışanları korumak

İş güvenliği ve sağlığı çalışmalarının temelini bu amaç oluşturur. İşçileri, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruyup, ruh ve beden sağlıklarının sağlanması hedeflenmiştir.

  • Hizmet Güvenliğini Sağlamak

İş yerindeki üretim güvenliğinin sağlanması demek, verimin artması demektir. Bu hedef şirket için ekonomik açıdan çok önemlidir.

  • İşletme Güvenliğinin Sağlanması

İş yerinde alınacak olan önlemlerle, iş kazalarından ve sağlıksız çalışma ortamlarından dolayı oluşabilecek makine sorunları, arızalar, patlama olayları, yangın gibi iş yerini tehlikeye atabilecek olayları ortadan kaldırmayı hedefleyerek, iş yerinin güvenli bir yer haline gelmesini sağlayacaktır.

İş Güvenliğinin Hedefleri

Anlaşıldığı üzere iş sağlığı ve güvenli, çok yönlü ve bilimsel bir çalışmayı gerektirir. Çalışmalar esnasında fizik, kimya, tıp, matematik, iktisat, istatistik, sosyoloji, psikoloji, ergonomi ve tıp gibi bilimsel alanlardan yararlanılır. İş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan bütün çalışmalara ve alınan tedbirlere rağmen halen iş kazaları ve meslek hastalıkları istenilen seviyeye indirilememiştir. Meslek hastalıklarının tespiti biraz zor olsa da iş kazaları büyük oranda tespit edilmektedir. İş kazası sonucu meydana gelen yaralanmalar, elektrik çarpmaları, zehirlenmeler, cilt problemleri, kırıklar, el-ayak-parmak gibi organların kayıpları, tekil ve toplu ölümler gibi sonuçlar doğurabilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği uzmanları bu noktada bağlı oldukları iş yerlerini denetleyerek, bu tarz sonuçları en aza indirmeye çalışırlar. Alınabilecek tedbirleri belirleyerek, iş yerinde, işçi sağlığını tehlikeye atan faktörleri ortadan kaldırmayı hedeflerler.

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

Mühendislik, mimarlık gibi bölümlerden mezun olan ve iş güvenliği alanında yeterli üniversite eğitimi almış bireyler iş güvenliği uzmanı olabilir. Bunun ardından elbette iş güvenliği uzmanı sertifikası da alınması gerekir. Konusu geçen bölümün mezunları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetki verilmiş bir eğitim kurumunda gerekli eğitimi aldıktan sonra, İş Sağlığı Güvenliği Genel müdürlünün yapacağı iş güvenliği sınavını başarılı bir şekilde geçerlerse Çalışma Bakanlığının düzenlediği iş güvenliği sertifikasını almaya hak kazanırlar.  Ülkemizde son yıllarda büyük ilgi gören bu alanda, büyük personel eksikliği vardır. Çünkü bu yasa birden çıkartılmıştır ve alımlarına hemen başlanmıştır. Henüz yeterli iş güvenliği uzmanı altyapısı sağlamadan çıkartılan bu yasadan dolayı, bazı maddeler ertelenmiştir. Ülkemizde İş güvenliği uzmanının yeterli sayıda olmamasından dolayı, üniversiteler ek bölümler açarak piyasaya iş güvenliği uzmanı sürmek için çabalamaktadır. Hatta öğrencilerine yüksek lisans programı açarak, onlara akademik kariyer yapma şansıda sunmaktadır.

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar