İş Güvenliği Uzmanları Neden Risk Altında Mı?

*/ ?>
İş Güvenliği Uzmanları Neden Risk Altında Mı?

2014 yılında 90 bin iş güvenliği uzmanı ve 20 bin işyeri hekimi sertifikalandırılmış durumdadır. Bu durum iş güvenliği konusunda mesleki açıdan bir patlamaya sebep oldu. Kişilerin yönelimleri ve tercihleri iş güvenliği uzmanlığı ve iş yeri hekimliği üzerine yoğunlaştır. Bu durum da yeni düzenlemelere yeni yasal gerekliliklerin getirilmesine sebebiyet verecekti.

İş güvenliği uzmanları için görev yetki sorumluluk ve eğitimleri hakkında, iş güvenliği ve işçi sağlığı uzmanlarını ilgilendiren yükümlülükleri kapsayan yasa ile MADDE 11 de İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur, ibaresi bulunurken, çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iş güvenliği uzmanının yetki belgesinin geçerliliği altı ay süreyle askıya alınır, gibi bir ibare de geçmektedir.

İş güvenliği uzmanı kontrolü altındaki bir işçi bedenen ya da ruhen herhangi bir özre uğrarsa iş güvenliği uzmanı hapis istemi ile yargılanabilirken, eğer işveren isterse iş güvenliği uzmanlarını işverene karşı sorumlu da tutabilir.

Kapadokya’daki meslek yüksek okulu öğretim görevlisi aynı zamanda A tipi iş güvenliği uzmanı olan Abidin Özler yaptığı açıklamada, çok fazla sayıda işletmenin eş zamanlı olarak iş güvenliği kapsamına alınması ile birlikte iş güvenliği ve sağlığı uzmanlarının üzerindeki baskı da otomatik olarak artmıştır, demiş ve eklemiştir. İş güvenliği uzmanları ya da iş yeri hekimlerinin işlerini özensiz yaptığı her an gözlemlenebilmektedir. Yapılan risk analizleri daha önceki deneyimlerden kopyala yapıştır mantığında yapılmakta hatta ve hatta çoğu zaman risk değerlendirilmesi bile yapılmamaktadır. Bunun yanında eğitim konusunda itina beklemek de yerinde olmayacaktır. Bir çok iş güvenliği uzmanı hangi eğitimi nerede vermesi gerektiği konusunda karasız kalmaktadır, demiştir. İş güvenliği uzmanları ve beraberinde çalıştıkları iş yeri hekimi görevlendirildikleri faaliyetlerde etkinlik alanı bulamazlarsa ve mevzuata uygun olarak işlerini yapmayıp takibinde olmazlarsa, mesleki ve parasal anlamda zarara uğrayacaklarını da konuşmasında belirtmiştir.

Kapadokya Meslek Yüksek Okulundan Projeye Büyük Destek

Kapadokya Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü öğretim elemanlarının ve akademisyenlerin katkılarıyla yapılmış olan Meditek İSG yazılımı iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının risklerini minimum düzeye indirgemek için tasarlanmış. Güncel düzenlemeler doğrultusunda yapılmış hazır soru seçenekleriyle ile hiçbir yanılsamaya yer vermeden risk analizlerini yapabilmesi bu sektörde ses getireceğe benziyor. İş ekipmanları çalışanlar ve dokümantasyon konuları ile birlikte diğer tüm konularda İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri açısından oldukça tatminkar çözümler sunuyor. Meditek İSG çalışanın işbaşı yaptığı andan itibaren bütün sağlık kontrollerini rahatça takip edebilmesinin yanında çalışanların özlük dosyalarının oluşturulmasında da oldukça büyük başarılar göstermiştir.

 

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar