İş Güvenliği Uzmanının Görevleri

*/ ?>
İş Güvenliği Uzmanının Görevleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığı ile yetkilendirilecek olan uzmanlar alt tarafta belirtilen görevleri mesleki bağımsızlık ilkesi adı altında yerine getirmekle yükümlüdür.

Rehberlik Hizmeti

 • İş yeri içerisinde yapılacak olan çalışmalar ve uygulanacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumları için öneride bulunabilir. Bunların yanında bu cihazları konusunda işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması konusunda da işverene öneride bulunabilmektedir.
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda ilgili alınacak olan tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek görevleri arasındadır.
 • İş yeri içerisinde meydana gelebilecek iş kazası ve meslek hastalıklarının sebeplerinin tam olarak araştırılması ve tekrarlanmaması adına alınmak istenen önlemler konusunda çalışmalar gerçekleştirmek.
 • İş yeri içerisinde meydana gelebilecek ölüm ya da yaralanmaya neden olmayacak, çalışanlara, ekipmana ya da işyerlerine zarar verme potansiyelleri yer alan olayların sebeplerin tam olarak araştırılması konusunda çalışma gerçekleştirmek ve işverene önerilerde bulunmak.
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda risk değerlendirmesi yaparak bu konuda ilgili çalışmalara ve uygulanmasına tam olarak katılmak, risk değerlendirmesi uygulamasından sonra alınması gereken sağlık ya da güvenlik önlemleri işlemlerinde işverene önerilerde bulunmak.

Çalışma Ortamı

 • Çalışma ortamlarının gözetiminin tam olarak yapılması, iş yeri içerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereği konusunda yapılacak olan periyodik bakım, kontrol ve ölçüm işlemlerini planlamak ve uygulamalarını tam olarak kontrol etmek.
 • İş yeri içerisinde meydana gelecek olan kaza, yangın veya patlamaların tam olarak önlenmesi için uygulanacak olan çalışmalara katılmak. Bu çalışmalar neticesinde işverene önerilerde bulunmak, iş yerinde yapılacak olan uygulamaları takip edebilmek, konuyla ilgili olarak periyodik eğitimlerin ve tatbikat uygulamalarının yapılmasını izlemek ve kontrol etmek.

Eğitim Ve Bilgilendirme

 • Çalışan kişilerin gerekli eğitimlerinin ilgili mevzuat durumlarına uygun şekilde planlanması konusunda çalışma gerçekleştirerek iş sahibinin onayına sunmak ve uygulamalarını kontrol etmek.
 • Çalışma ortamı konusunda İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı içerisinde bulunan çalışmaları ve çalışma ortamı içerisinde gözetim sonuçlarının kayıt edildiği yıllık değerlendirme raporlarını İşyeri Hekimi ile beraber örneğine uygun şekilde hazırlamak.
 • Çalışan kişilere yönelik şekilde doğru bilgilendirme faaliyetlerini düzeli durumda tutarak iş sahibinin onayına sunmak ve uygulamalarını kontrol etmek.
 • Gerekli alanlarda kullanılmak için İş Sağlığı ve Güvenliği talimatları gereğince çalışma izin prosedürlerini tam olarak hazırlayarak iş sahibinin onayına sunmak ve işin uygulamasını kontrol etmek.
 • Bakanlık tarafından belirlenecek İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatlarını ilgilendiren konularla ilgili olarak bilgileri, İSG KATİP’e bildirmek.

İşbirliği Yapma

İşyeri hekimiyle beraber ortaya çıkabilecek iş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda tam olarak değerlendirme yapmak, tehlikeli olayların tekrarının önlenmesi için inceleme ve araştırma gerçekleştirerek gerekli önleyici faaliyet uygulamalarını hazırlamak ve uygulamaların takibini gerçekleştirmek.

Bir sonraki senede yapılacak İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını İşyeri Hekimiyle beraber hazırlamak.

 

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar