İş Güvenliği Nedir

*/ ?>
İş Güvenliği Nedir

İş yerinde tehlikeli ve olumsuz şartlar nedeniyle işçilerin karşılaşabilecekleri mesleki sorun, sağlık sorunlarının güvenli olabilmesi ya da bu sorunların en aza indirilmesi için çalışmalar yapılmasına iş güvenliği denir. Bunların kontrollerini ve analizlerini yapan kişilere ise iş güvenliği uzmanı denir.

İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Saatleri

Az tehlikeli olan sınıftaki ve 10 kişiden az işçi çalıştıran bir iş yerinde çalışan kişi başına yılda en az 1 saat çalışmaktadırlar. Az tehlikeli sayılan bir iş yerinde çalışan kişi başına en az 10 dakika çalışmaktadır. Orta tehlikeli sayılan bir iş yerinde çalışan kişi başına 20 dakika çalışmaktadır. Çok tehlikeli sayılan bir iş yerinde ise kişi başına en az 40 dakika çalışmaktadır. İş Güvenliği Uzmanları sözleşmelerinde belirtilen süre kadar çalışmaktadırlar. Eğer birden fazla iş yerinde iş sözleşmesi yapılırsa bu iş yerleri arasında gidilen yol süresi kanun gereği haftalık çalışma süresinden düşürülmektedir.

İş Güvenliği Uzmanları Hangi İş Yerlerinde Çalışırlar

İş güvenliği uzmanı olan kişiler A sınıfı belgesi, B sınıfı belgesi ve C sınıfı belgesi olarak ayrılırlar. A sınıfı belgesine sahip olan iş güvenliği uzmanı tehlikeli sayılan bütün iş yerlerinde çalışabilirler. B sınıfına sahip olan iş güvenliği uzmanı tehlikeli ya da az tehlikeli sayılan iş yerlerinde çalışabilirler. C sınıfına sahip olan iş güvenliği uzmanı ise sadece az tehlikeli sayılan iş yerlerinde çalışabilirler.

İş Güvenliği Uzmanlarının Eğitimleri

Eğitim programları bakanlık tarafından verilen uygulamalı ve teorik olarak iki programdan oluşmaktadır. Verilen eğitim süreleri uygulamalı olarak 40 saat, teorik olarak ise 180 saatten oluşmaktadır. İş Güvenliği Uzmanı için verilen eğitimler arasında uzaktan eğitim süreside bulunmaktadır. Verilen teorik eğitimin yarısı kadar uzaktan eğitim verilmektedir. Uygulamalı eğitim ise çalışılan bir iş yerinde İş Güvenliği Uzmanı tarafından verilebilir.

Gerekli personele sahip olan ve donanımlı ve bakanlık tarafından görevlendirilen kamu kuruluşları, üniversiteler, şirketler ve iş yerleri iş güvenliği uzmanı eğitimi verebilirler. Bu eğitimlerden sonra iş güvenliği uzmanları belgelerini aldıkları tarihten itibaren her 5 yılda bir belirtilen vize ücretlerini ödeyerek belgelerini vize ettirebilirler.

İş Güvenliği Uzmanlarının Yetkileri

İş veren kişiye yazılı olarak iş güvenliği ve sağlığıyla ilgili hayati tehlikelere karşı alınması gereken önlemler iş güvenliği uzmanı tarafından belirlenir. Verilen süre içerisinde iş veren önlemleri almaz ise bulunduğu iş kurumuna veya iş kurumu müdürlüğüne bildirmektedir. Belirlediği tehlikeli ve kazaların önlenemez olması durumunda işveren kişiye iş durdurmak için başvurmaktadır. İş güvenliği uzmanı işyerinin bütün yerlerini güvenlik ve sağlık konusunda araştırma ve incelemeler yapmalı ve gerekli bilgiyi çalışanlarla görüşmektir. İş güvenliği uzmanının yetkilerinden biride bulunduğu iş yerinde mesleki gelişim için seminer, eğitim verebilmektedir.

İş Güvenliği Uzmanının Görevleri

Bir iş güvenliği uzmanının görevleri rehberlik yapmaktır. İş yerlerinde bulunan makine, teçhizat ve iş yerinde yapılan çalışmaların gelişmesi için tasarımlar, bakımlar iş planlaması iş güvenliği mevzuatına göre uygun olarak iş verene önerilerde bulunmaktır. Risk değerlendirmesi yapmaktır. Yapılan araştırma ve incelemelerine göre belirlenen risk değerlendirilmesini iş verene bildirmek görevleri arasındadır.

 

 

 

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar