İş Güvenliği Neden Gereklidir?

*/ ?>
İş Güvenliği Neden Gereklidir?

İş güvenliği; işyerinde çalışmakta olan işçilerin iş kazalarına uğramalarını engellemek ve iş kazalarını en az dereceye düşürmek amacı ile alınmakta olan tüm tedbirlere verilen isimdir. Çalışma ortamında iş sağlığı ve iş güvenliğinin tam olarak sağlanabilmesi için iş ortamında oluşabilecek tüm tehlikelerin, sağlığa zararlı olabilecek şartların risk ve tehlike analizleri yapılması ve bu analizler üzerinde çalışma yapılarak ortadan kaldırılmaları gerekmektedir. İş yerinde iş güvenliğinin sağlanması için alınmakta olan tüm tedbirler ile hem işçi, hem işletme, hem de iş yeri korunma altına alınmış olur.

İş kanununa göre iş veren işyerinde çalışmakta olan tüm işçilerin iş güvenliğini sağlamakla, çalışma ortamını iş güvenliğine uygun bir şekle getirerek güvenlik tedbirlerini almak ve iş güvenliğinin sağlanabilmesi için gerekli olan araçları eksiksiz bir şekilde bulundurmak zorundadır. İşyerinde çalışmakta olan işçi ise iş verenin sağlamakta olduğu iş güvenli kurallarına uyum sağlamak ve bu konuda üzerine düşen vazifeyi yerine getirmek zorundadır.

İş güvenliği uzmanları çalışma ortamlarında risk değerlendirme, iş güvenliği denetimi yapma, iş kazalarına karşı önlem alma, personele iş güvenliği konusunda eğitim verme, yasal dökümanları işveren ve işçiye aktarma gibi işleri üstlenmektedir.

İş Güvenliği İçin Giyilen Kıyafetler

İş yerinde çalışırken iş kazalarına karşı korunmak amacı ile giyilmekte olan iş güvenliği kıyafetlerine kişisel koruyucu donanımlar adı verilmektedir. Bu kıyafetler iş yerinde çalışma esnasında olası kazalara karşı korunma sağlamak amacı ile kullanılmakta olan ürünlerdir. Özellikle ağır işlerde çalışmakta olan her işçi iş güvenliği ve olası iş kazalarına karşı korunmak amacı ile bu kıyafetleri giyinmek zorundadır. İş güvenliği kıyafetleri çalışmakta olan insanların hayatını korumak için tasarlanmış kıyafetlerdir. Bu sebepten dolayı bu kıyafetler mutlaka kullanmalıdır.

İş güvenliği uzmanları belirli aralıklar ile denetim yaparak işçilerin gerekli iş güvenliği kurallarına uyup uymadığını, kişisel donanım kıyafetlerini giyip giymediğini kontrol etmeli ve kuralları ihlal etmekte olan bir personel var ise mutlaka uyararak gerekli önlemi almakla zorunlu bulunmaktadır. Bu gibi durumlar söz konusu olduğunda hem iş veren hem de işçiler ile toplantı yaparak durumun önemini dile getirmelidir.

İş Güvenliğinde Risk Değerlendirmesi

Risk değerlendirmesi; tehlikeleri belirlemek, riskleri ortaya çıkarmak ve riskleri kontrol etmek için uygun yöntemler kullanılarak yapılan çalışmaların bütünüdür. İşveren iş sağlığı ve iş güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak zorundadır ve bu zorunluluk kanunda belirtilmektedir. Risk değerlendirmesi yapılırken; çalışan işçilerin sağlık durumu, kullanılacak iş makinelerinin seçimi ve çalışma ortamının tertip ve düzeni dikkate alınmalıdır.

İşveren, yapılmakta olan risk değerlendirmesi sonucunda alınacak iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken donanımları ve ekipmanları belirlemektedir. İşveren, iş sağlığı ve iş güvenliği yönünden çalışma ortamındaki risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamaktadır.

 

 

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar