İş Ekipmanlarının Kullanımı

*/ ?>
İş Ekipmanlarının Kullanımı

Bakım uygulaması, iş ekipmanları için yapılacak olan her türlü ayar, temizlik, kalibrasyon gibi işlemlerin tümüne verilen isimdir. İş ekipmanları işin yapılması kullanılacak olan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisatların genel adıdır. İş ekipmanının kullanımı, iş ekipmanlarının çalıştırılması, durdurulması ya da temizlenmesi gibi iş ekipmanları konusunda ilgili her türlü faaliyetler olarakta adlandırılabilir.

 • Maruz kalan kişi, tamamen ya da kısmi olarak tehlikeli bölgede yer alan kişidir.
 • Operatör, iş ekipmanları kullanacak olan çalışan ya da çalışanların genel adıdır.
 • Özel risk taşıyan iş ekipmanı, tehlikeli durumların teknik önlemler kullanılarak tam olarak kontrol altına alınamayan ekipmanlara dedir
 • Tehlikeli bölge, İş aletlerinin bünyesinde ya da etrafında bulunan ve kişiler için sağlık ve güvenlik konusunda risklerin yer aldığı bölgedir.
 • Periyodik kontrol uygulaması, iş ekipmanlarının, ilgili mevzuat içerisinde öngörülen aralıklarda ve belirtilecek olan yöntemlere uygun şekilde, yetkili kurumlar tarafından yapılan muayene, deney ve test faaliyetlerine dedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramları

 • Ekran özellikli araç, uygulanacak olan işlemin içerik durumuna bakılmadan ekranında harf, rakam, şekil ya da resim gösteren her türlü araçlara denir.
 • Operatörler, esas işleri ekran özellikli araçlarla çalışacak olan ve normal çalışma uygulamasının önemli bir kısmında ekranlı araç kullanan kişilere dedir.
 • Çalışma merkezleri, çalışanın oturmuş olduğu sandalye, ekran özellikli aracın konulmuş olduğu masa veya yüzey, yazılımlar klavye, yazıcı, telefon ve benzeri aksesuar ve ekranlı araçla ilgili olarak tüm donanımların hepsine verilen isimdir

Elle Taşımada İSG

Elle taşıma işlemleri, bir ya da daha fazla çalışan kişinin bir yükü kaldırması, indirmesi, eşyaları itmesi, çekmesi, taşıması ya da hareket ettirmesi gibi uygulamalar sırasında, işin niteliği ya da uygun bulunmayacak ergonomik koşullar sebebi yüzünden daha çok bel ya da sırtının incinmesiyle ortaya çıkabilecek risk durumlarını kapsayan destekleme işlerine denir.

Koruyucu Donanımlarda İSG

 • AT, Avrupa Topluluğunun kısaltılmasıdır.
 • AT tipi inceleme belgeleri, onaylanmış kuruluşlar aracılığı ile düzenlenerek imalatçıya verilecek KKD (Kişisel Koruyucu Donanım)’nin ilgili mevzuatta yer alan hükümlerine uygunluğunu gösteren belge olarak adlandırılır.
 • AT Uygunluk beyanları ise, imalatçının piyasa içerisinde arz ettiği KKD(Kişisel Koruyucu Donanım) ‘ın ilgili mevzuat hükümleri içerisinde bulunan uygunluğunu beyan ettiği belge olarak bilinir.
 • Komisyon ise, Avrupa Birliği komisyonu olarak görev alır.
 • KKD Bir ya da birden fazla yer alan sağlık ve güvenlik tehlike durumlarına karşı tam olarak korunmak için insanlar tarafından giyilmek ya da taşınmak amacıyla tasarlanan alet veya malzemelerin adıdır. Kişiyi bir veya daha fazla ortaya çıkabilecek risk durumlarına karşı korumak için imalatçı tarafından getirilen birçok cihaz, alet veya malzemeden oluşan donanımdır. Belirli bir uygulamanın yapılması için koruma amacı yer almadan, taşınan ya da giyilen donanımlarla kullanılacak koruyucu cihaz, alet veya malzemeyi ifade etmektedir.

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar